Turistická informační centra

Na Vysočině působí na více jak čtyři desítky turistických informačních center. Jejich přehled naleznete zde. V rámci naší pracovní skupiny jsou oslovována vždy všechna Turistická informační centra kraje. 

Členové: všechna Turistická informační centra kraje

 

Listopad 2023

 • Setkání pracovníků turistických informačních centrech v prostorách Kraje Vysočina. Představení nových dotačních titulů a seznámení s připravovaným marketingovým plánem Vysočina Tourism na rok 2024.

Říjen 2023

 • Exkurze pro pracovníky turistických center s cílem představit novinky v území a zvýšit povědmí o atraktivitách území.

Květen 2023

 • Pravidelné setkání s turistickými informačními centry Kraje Vysočina proběhlo tentokrát v Jihlavě. Cílem bylo informovat kolegy o novinkách připravených na sezonu 2023. Setkání se účastnili i kolegové z oblastních a lokální organizace destinačního managementu.

Březen 2023

 • Ve čtvrtek 23. 3. 2023 proběhlo setkání s partnery na území oblastní destinační společnosti Vysočina West. Cílem bylo poznat novinky v destinaci, zvýšit informovanost zaměstnanců a navázat vztahy s pracovníky turistických informačních center a oblastních destinačních společností.

Leden 2023

Setkání s partnery Kraje Vysočina se uskutečnilo v Polné a mělo rekordní účast 89 hostů.

 • představení marketingového plánu aktivit organizace včetně akčních plánů na rok 2023
 • předání informací o dotačních titulech v Kraji Vysočina – dotační tituly na úseku cestovního ruchu a podpora podnikání v kraji
 • vystoupení destnačních společností
 • vystoupení zaměstnanců Vysočina Tourism
 • networking

Květen 2022

 • Setkání proběhlo na Krajském úřadě v Jihlavě. Kolegům z TIC byl představen dotační program pro Tturistická informační centra na rok 2022 a jejich podmínky pro správné splnění, které vyhlásil Kraj Vysočina. Paní ředitelka seznámila účastníky s plánovanými komunikačními tématy na zbytek roku 2022 a rok příští. Zástupci galerií a muzeí a DMO představili zástupcům TIC plány na letošní rok.

Březen 2022

 • Setkání opět proběhlo online. Kolegům z TIC jsme představili dotační možnosti na rok 2022, které vyhlásil Kraj Vysočina, seznámili jsme je s novým logomanuálem a opět připoměli správnou administraci našeho turistického portálu. Paní ředitelka seznámila s plánovanými komunikačními tématy na následující měsíce. 

Prosinec 2021

 • Pravidelné setkání všech partnerů bylo jako vždy za účasti i našich partnerů z řad TIC v kraji. Na setkání byla představena nová paní ředitelka, která odprezentovala novou marketingovou strategii a marketingový plán na rok 2022. 

Červenec 2021

 • Setkání s TIC v rámci setkání partnerů, které proběhlo prezenčně a cílem setkání bylo představení marketingových aktivit Vysočina Tourism pro rok 2021.

Vysočina Tourism představil partnerům plány pro rok 2022

aPartneři v cestovním ruchu na Vysočině se před Vánoci setkali online, probrali aktivity za uplynulý rok a řekli si o plánech do budoucna.

Číst více...

Setkání pracovníků v cestovním ruchu bylo hlavně o turistických novinkách

DSC 0002Pracovníci v cestovním ruchu na Vysočině si vzájemně představili nejnovější turistickou nabídku na letní sezonu. Proběhlo setkání zástupců krajské organizace Vysočina Tourism, turistických informačních center a dvou destinačních organizací Koruna Vysočiny a Třebíčsko – moravská Vysočina. Po dlouhé době nikoli online, ale tváří v tvář.

Číst více...

Hlavním tématem setkání pracovníků TIC byly dotace

DSC 0005Podpora činnosti turistických informačních center byla hlavním tématem setkání pracovníků TIC se zástupci Kraje Vysočina a organizace Vysočina Tourism.

Číst více...

Novinky pro rok 2019 na setkání pracovníků TIC Kraje Vysočina

Změny v systému podpory turistických informačních center v Kraji Vysočina byly hlavním bodem setkání pracovníků TIC Kraje Vysočina v závěru ledna letošního roku. Součástí programu byly také nové aktivity a plány organizace Vysočina Tourism.

Číst více...

Bannery pro odkaz na turistický portál na webové stránky TIC

300x250 pxV roce 2018 v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center byla stanovena ve Smlouvě o poskytnutí dotace povinnost ve formě umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na Turistický portál Vysočiny. Tato povinnost je ve fázi příjmu žádostí o dotaci v roce 2019 převzata formou doporučení také do nového dotačního programu na podporu činnosti TIC „Turistická informační centra 2019", který definuje v rámci specifických kritérií hodnocení žádosti doporučení na využívání aktivního prolinku na Turistický portál Vysočiny, nově www.vysocina.eu.

zipBannery ke stažení zde

Číst více...

Pozvání na setkání pracovníků turistických informačních center Kraje Vysočina

Setkani TIC3Srdečně zveme na setkání pracovníků turistických informačních center Kraje Vysočina, které se uskuteční 23. ledna 2019 od 8.30 v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3.16.

Číst více...

Setkání pracovníků TIC a zástupců organizací destinačního managementu Kraje Vysočina

Setkani TIC_2018Setkání pracovníků turistických informačních center a zástupců oblastních organizací destinačního managementu Kraje Vysočina uspořádala příspěvková organizace Vysočina Tourism ve čtvrtek 24. května na krajském úřadě v Jihlavě.

Číst více...