Vize a cíle

Vysočina Tourism se podílí na koordinaci, řízení a rozvoji cestovního ruchu na Vysočině v souladu s přáními návštěvníků i obyvatel a potřebami podnikatelů v cestovním ruchu. Využívá přitom maximálně turistický potenciál Vysočiny s důrazem na udržitelnost.

Cílem krajské centrály cestovního ruchu Vysočina Tourism je prezentovat Vysočinu jako destinaci s pestrou turistickou nabídkou, podporovat domácí i příjezdový cestovní ruch a propojovat subjekty působící v cestovním ruchu tak, aby výsledkem byl kvalitní servis a spokojenost návštěvníků Vysočiny. To vše za účelem udržitelného rozvoje a zatraktivnění turistické nabídky regionu pro domácí i zahraniční turisty a zajištění její konkurenceschopnosti.

Všem subjektům působícím v cestovním ruchu nabízíme možnost spolupráce, a to zejména při tvorbě společných turistických produktů a projektů podpořených jednotnou marketingovou kampaní pod značkou Vysočina.