Propagace

Vysočina Tourism je krajsou organizací destinačního managementu a udává trendy v marketingu destinace Vysočina. K naplnění hlavního poslání organizace využívá marketingový mix, který obsahuje jak nástroje off line marketingu, tak i moderních a trendy nástrojů online marketingu. Aby neustále držela krok s novými trendy, neustále se vzdělává, sleduje a vyhodnocuje dění na trhu. 

Každoročně připravuje akční plán jednotlivých dílčích aktivit organizace, které v průběhu následujícího roku naplňuje. 

Rok 2024