Marketingová komunikace

Vysočina Tourism každoročně připravuje svoji komunikační strategii, která je založená na datech a informacích z území. Prostřednictvím komunikace naší organizace představujeme Vysočinu jako turistickou oblast, která je neobjevená a právem čeká na její odhalení. Pro jednotlivé cílové skupiny, které naši destinaci navštěvují připravujeme speciální komunikaci v čase a v závislosti na jejich potřebách.

V letošním roce náš tým prochází personálními změnami a měnit chceme i koncepci témat, která již nebudou pouze na jeden na rok, ale na delší období.

Pro několik následujících let jsme zvolili téma „Vychutnej si přítomnost“. Ta hned v lednu odstartovala kampaní „Vychutnej si přítomnost na lyžích“ zaměřenou na zvýšení návštěvnosti v lyžařských areálech v období jarních prázdnin. V různých ročních obdobích budeme na Vysočinu zvát návštěvníky pod stejným podtitulem, např. Vychutnej si přítomnost na kole, v lese, s dětmi, s partou atd.

Hlavními projekty nadále zůstávají Venkovské památky, ke kterým se připojí Santiniho baroko, ale lákat návštěvníky budeme i na gastro a svatby.

Jako komunikační nástroje nám poslouží především online prostředí, ale i tisk, rozhlasové spoty, PR články a při zlepšení protiepidemiologické situace i prezentace na různých veletrzích.

pdfMarketingový a komunikační plán na rok 2023

pdfMarketingový a komunikační plán na rok 2022

pdfMarketingový a komunikační plán na rok 2021

Baroko na Vysočině 2017

více informací

Sto let příběhů Vysočiny 2018

více informací

Filmová Vysočina 2019

více informací

Vysočina sklářská 2020

více informací

Vysočina dětem 2021

více informací