Jednotný vizuální styl

Cílem je sjednotit vzhled komunikace Vysočina Tourism destinační značky Vysočina napříč všemi komunikačními kanály (print i digital) a nastavit pravidla pro jednotný vizuální vzhled a nahradit tak nevyhovující stávající úpravu grafického manuálu organizace. Přinést přehlednou publikaci se všemi zdroji v jednotné podobě a zpřístupnit ji tak uživatelům všech stran. 

Jednotní vizální styl

logo mmr_copy

Manuál vizuální komunikace značky Vysočina byl vytvořen v rámci projektu „Marketingové aktivity a zefektivnění propagace destinace Vysočina v roce 2023" za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.