Monitoring PR komunikace

Průběžně monitorujeme PR komunikaci Vysočina Tourism. Každý měsíc podáváme informace o aktuálně komunikovaných tématech a o připravované komunikaci na další období. Uvádíme domluvené výstupy a ukázky vybraných výstupů za dané časové období.

PR monitoring 2024
PR monitoring 2023

Násludující monitoringy byly realizovány v rámci projektu „Marketingové aktivity a zefektivnění propagace destinace Vysočina v roce 2023" za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

PR monitoring 2022