Výroční zprávy

Výroční zpráva organizace za rok 2023

pdfVýroční zpráva Vysočina Tourism dle 106 za rok 2023

pdfVyrocni_zprava_Vysocina_2023

Povinné informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023:

9. Úplný seznam sloganů k propagaci turistického ruchu v roce 2024

Povinný subjekt i s ohledem na ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytuje informaci, že ke dni poskytnutí informace žádný seznam aktivit neexistuje.

8. Úplný seznam veškerých aktivit i plánovaných při tvorbě sloganu k

propagaci turistického ruchu v Kraji Vysočina na rok 2024

Povinný subjekt i s ohledem na ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytuje informaci, že ke dni poskytnutí informace žádný seznam aktivit neexistuje a žádné aktivity týkající se tvorby programů sloganu ani neplánuje.

7. Úplný seznam veškerých aktivit i plánovaných na podporu

audiovizuální produkce na Vysočině v roce 2024

Povinný subjekt i s ohledem na ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytuje informaci, že ke dni poskytnutí informace žádný seznam aktivit neexistuje.

6. Úplný seznam podnikatelů účastníků na školení na téma MICE s uvedením jména, funkce a organizace

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůže povinný subjekt sdělit jména účastníků školení. Informaci o funkci účastněných osob nemáme, tedy ani tuto informaci nemůžeme zveřejnit. Školení se účastnily tyto subjekty:

 1. Panský dvůr Telč, s.r.o.
 2. Dajpr s.r.o. - Penzion Grasel, Hotel Opera
 3. Dajpr s.r.o. - Penzion Grasel, Hotel Opera
 4. Dajpr s.r.o. - Penzion Grasel, Hotel Opera
 5. Hotel Medlov
 6. Univerzitní centrum MU v Telči
 7. Vilémov Castle s.r.o.
 8. GARANT KONGRES s.r.o. - Hotel Tři Věžičky

5. Úplný seznam podnikatelů obeslaných pozvánkou na školení na téma MICE s uvedením jména, funkce a organizace

Pozvánka na školení byla rozeslána všem partnerům, kteří jsou uvedeni na webu: www.vysocina-konference.cz.

4. Úplný seznam pracovníků, kteří se v povinném subjektu zabývají nebo budou zabývat aktivitami ve věci trojuhelník UNESCO

Povinný subjekt přímo na aktivity a věci trojúhelníku UNESCO nevyčlenil žádného konkrétního zaměstnance, neboť se nejedná o projekt povinného subjektu. 

3. Veškeré zápisy z porad a jednání s účastí ředitelky organizace v roce 2023

Poskytnutá částeční informoce: Ředitelka se účastní řady dalších jednání s partnery v území i mimo něj; z těchto jednání se ovšem žádné formalizované zápisy nepořizují. 

2. Úplná kopie účetních dokladů o spolupráci s organizací IČ: 28280750 v roce 2022 a 2023

V příloze posíláme požadované účetní doklady se subjektem za rok 2023 a 2022.
pdfDD_HB.pdf  pdfDD_HB_23.pdf  pdfDD_HB_25.pdf  pdfDD_HB_28.pdf  pdfDD_HB_40.pdf  pdfDD_HONEY_109.pdf  pdfDD_HONEY_110.pdf  pdfDD_HONEY_B.pdf  pdfFA_HB_018.pdf  pdfFA_HB_18.pdf  pdfFA_HONEY_BUNNY_a.pdf  pdfFA_HONEY_BUNNY.pdf

1.Úplná kopie účetních dokladů o spolupráci s organizací IČ: 76492753
v roce 2023

K plnění se subjektem dochází přímo z podepsané Smlouvy, která je zveřejněná v registru smluv pod odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18759215?backlink=qgc58. Žádné další účetní doklady neexistují. 

Výroční zpráva organizace za rok 2022

pdfVýroční zpráva Vysočina Tourism 2022 - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

pdfVýroční zpráva Vysočina Tourism 2022

 Povinné informace dle Zákona č. 106/1999 Sb za rok 2022:

 1. Léto 2022

Na základě vaší žádosti vám sdělujeme, že pro léto 2022 připravujeme aktivity v rámci projektu
Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru, které se budou týkat tiskových a elektronických médií a storytellingu.

Elektronické média:

 •  minimálně 1 zpravodajský portál s minimálně 1 mil. RU (reálných uživatelů dle Netmonitor, leden 2022) /měsíc, formát banneru minimálně 62500px (např. 250x250), minimální počet 750 000 impresí, s cílením na Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Středočeský kraj, Kraj Vysočina a Prahu.
 • programatický nákup na cílové skupině „lidé se zájmem o cestování“, max. frekvence 3x/měsíc, formát banneru minimálně 62500px (např. 250x250), minimálně 1 500 000 impresí, s cílením na Českou republiku.
 •  Rakousko: minimálně 1 celonárodní portál (např. Kronenzeitung, Kurier), formát banneru minimálně 62500px (např. 250x250), minimální počet 2 500 000 impresí, s cílením na AT  a “zájem o cestování”.
  • Rakousko: minimálně 1 PR článek na serverech
  • Česko: minimálně 1 zpravodajský portál s minimálně 1 mil. RU (reálných uživatelů dle Netmonitor, leden 2022)/měsíc, formát banneru minimálně 62500px (např. 250x250), minimální počet 2 500 000 impresí, s cílením na Českou republiku.
  •        Česko: minimálně 1 PR článek na serverech (např. Economia nebo Seznam.cz)
  •        Venkovské památky (projekt vysvětlen výše)
  •        Vychutnej si přítomnost s rodinou (FB kampaň 30000,- Kč| FB příspěvky 20000,- Kč| Seznam 30.000,-)
  •  Vychutnej si přítomnost na Vysočině (FB kampaň 15000,- Kč| FB příspěvky 15000,- Kč
  •  Venkovské památky (projekt vysvětlen výše)
  • Vychutnej si přítomnost s rodinou (FB příspěvky 20000,- Kč)

 

Tisková média:

 

 • minimálně 2 lifestyle magazíny zaměřené na cestování (např. Lidé a země apod.) s min. celostátním průměrným denním tištěným nákladem 10 tis. výtisků na 1 vydání (dle ABC ČR leden 2021), s cílením na Českou republiku, rozměr inzerce minimálně 1/2 A4
 • minimálně 1 regionální deník, s cílením na Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Středočeský kraj, Kraj Vysočina a Prahu, rozměr inzerce minimálně 1/2 A4. Minimálně 2 inzeráty.
 • 6 relevantních článků v tiskových médiích o minimálním nákladu 8.000 výtisků

 

Je nutné podotknout, že se jedná o plán, který vzhledem ke zkušenostem s pandemii Covid-19 a současné válce v Evropě a z důvodu finančního, může být změněn či optimalizován.

Časový plán aktivit:

Červenec:

 •        Venkovské památky (projekt vysvětlen výše)
 •        Vychutnej si přítomnost s rodinou (FB kampaň 30000,- Kč| FB příspěvky 20000,- Kč| Seznam 30.000,-)
 •        Vychutnej si přítomnost na Vysočině (FB kampaň 15000,- Kč| FB příspěvky 15000,- Kč

Srpen:

 •        Venkovské památky (projekt vysvětlen výše)
 •        Vychutnej si přítomnost s rodinou (FB příspěvky 20000,- Kč)

 

 

Výroční zpráva organizace za rok 2021

pdfVýroční zpráva Vysočina Tourism 2021 - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

pdfVýroční zpráva Vysočina Tourism 2021

Výroční zpráva organizace za rok 2020

pdfVýroční zpráva Vysočina Tourism 2020 - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

pdfVýroční zpráva Vysočina Tourism 2020

 Výroční zprávy organizace za rok 2019

pdf Výroční zpráva Vysočina Tourism 2019 - poskytování informací dle zákona 106

pdf Výroční zpráva Vysočina Tourism 2019

pdf Výroční zpráva Vysočina Convention Bureau 2019

pdfVýroční zpráva Vysočina Film Office 2019