Podnikatelé v cestovním ruchu

Jedním z nejvěších poslání naší příspěvkové organizace je hájit zájmy podnikatelů v cestovním ruchu. Setkání s partnery probíhá v rámci společného setkání s partnery nebo v návaznosti na aktivity a projekty centrály s ohledem na cílovou skupinu.

Členové: ubytovatelé a provozovatelé atraktivit

Únor 2024

Setkání partnerů proběhlo v rámci MS Biatlonu v Novém Městě na Moravě. 

Leden 2024

Forum cestovního ruchu Kraje Vysočina se uskutečnilo 24. ledna 2024 v Resortu sv. Katařina v Počátkách. Celkem se účastnilo 102  partnerů.

Říjen 2023/2

S podnikateli v Kraji Vysočina se setkáváme i neformálně. Jedno takové setkání proběhlo v rámci exkurze na území ve Vysočina West. Pozvali jsme zájemce z řad ubytovatelů na terenní setkání, aby si na vlastní kůži prožili návětěvu turistických cílů v destinaci a seznámili se nejen s novinkami, ale mezi sebou vzájemně. Vytvořili se tak partnerství, které jsou velmi důležité pro realizaci koordinaci a kooperaci v území. 

Říjen 2023/1

Setkání s podnikateli u kultého stolu jsme tentokrát spojili i se školením pro podnikatele na téma: Co je to MICE? Samotná diskuse u kulatého stolu probíhala zejména nad výkonnostními kampaněmi v online, pre-sales a veletrhy. 

Červen 2023

Vysočina Convention Bureau tento týden uspořádala kulatý stůl s podnikateli na téma "Směřování konferenční turistiky na Vysočině." Společné témata, která zazněly:

Květen 2023

Setkání majitelů zámků je jedno z novějších platforem, kterých cílem je sdružovat majitele nejen z veřejného, ale i soukromého sektoru. 

 • V rámci prezentace organizace jsme v letošním roce představili možnost spolupráce s filmovou kanceláří Vysočina Tourism a kolegové z API vysvětlili ekonomický dopad pro majitele.
 • Vysočina Tourism odprezentovala aktivity v rámci projektu Svatby na Vysočině, který byl tématem minuloročního setkání. 

Březen 2023
Setkání s partnery a podnikateli Koruny Vysočiny

 • Účelem setkání bylo informovat partnery Koruny Vysočiny o proběhlém roku a představit stěžejní body v roce 2023. Součástí setkání bylo představení nového podnikatelského projektu manželů Štukhejlových a třeba i fungování kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou. Závěrečná diskuse se rozvinula a přinesla nové podněty pro práci destinačních manažerů v destinaci Vysočina.

Leden 2023
Setkání s partnery Kraje Vysočina se uskutečnilo v Polné a mělo rekordní účast 89 hostů.

 • představení marketingového plánu aktivit organizace včetně akčních plánů na rok 2023
 • předání informací o dotačních titulech v Kraji Vysočina – dotační tituly na úseku cestovního ruchu a podpora podnikání v kraji
 • vystoupení destnačních společností
 • vystoupení zaměstnanců Vysočina Tourism
 • networking

Červen 2022
Setkání oblastních DMO a podnikatelů proběhlo v zasedací místnosti na Kraji Vysočina.

 • představení projektu eTurista
 • seznámení se se zákonem o cestovním ruchu
 • propojení portálu Kudy z nudy 
 • proběhla širší diskuse, ke každému z bodů

Prosinec 2021

 • Setkání partnerů a podnikatelů Vysočina Tourism se uskutečnilo online formou. Programem bylo rychlé zhodnocení aktivit VT, představení nového vedení a jeho vnímání poslání VT. V rámci setkání byl představen marketingový plán na rok 2022 naší organizace a svůj prostor prezentovat aktivity v oblasti dostali jak certifikované, tak necertifikované DMO.
 • Setkání partnerů a podnikatelů oblastní destinace Třebíčsko - moravská Vysočina, kde jsme podpořili činnost kanceláře DMO, představili naše plány pro rok 2022 a také splečnou formu spolupráce mezi krajskou a oblastní kanceláří. 

Červenec 2021

 • Setkání partnerů a podnikatelů proběhlo prezenční formou a kromě plodné diskuse nad směrováním cestovního ruchu v kraji Vysočina proběhlo představení marketingových aktivit na rok 2021, speciálně na léto 2021.

Červen 2021/2

 • Vytvoření pracovní skupiny k připravovanému tématu pro komunikaci v roce 2022 - Santini. Setkání proběhlo prezenční formou ve městě Žďár nad Sázavou. Předmětem jednání byla příprava publikace, sdílení aktivit jednotlivých subjektů k plánovaným oslavám v letech 2022 a 2023.

Červen 2021/1

 • Setkání majitelů zámků je jedno z novějších platforem, kterých cílem je sdružovat majitele nejen z veřejného, ale i soukromého sektoru. V rámci programu se probrali aktivity naší organizace, Kraje Vysočina a rozebraly se palčivé problémy v cestovním ruchu.

Duben 2021

 • Setkání s podnikateli ohledně připravované kampaně Vysočina dětem, Vysočinou s igráčkem, Vysočinou za skleněnkou. Jednání probíhala v rámci jednotlivých témat a v průběhu celého měsíce dubna. 

Březen 2021

 • Setkání partnerů a podnikatelů oblastní destinace Koruna Vysočiny proběhlo online a v rámci spolupráce jsme představili naše aktivity pro rok 2021, které s ohledem na aktuální situaci nebyly naplno rozvinuté.