Organizace destinačního managementu

Pravidelné setkání na úrovni krajské a oblastní DMO je stanoveno každé druhé pondělí v měsíci. Cílem těchto setkání je koordinace činnosti cestovního ruchu, vzájemná informovanost a příprava společných aktivit.

Členové: Koruna VysočinyTřebíčsko – moravská Vysočina, Vysočina West a Kraj pod Javořicí.

Turistická mapa Vysočiny barevná

pdfDestinace Vysočina

Únor 2024

Setkání se všemi oblastními destinačními společnostmi v Kraji Vysočina na důležité téma spolupráce pro rok 2024. Setkání proběhlo v širším kruhu. Kromě manažerů DMO byli účastni i statutární zástupci DMO a zástupci Kraje Vysočina z řad politiků i úředníků. 

Leden 2024

Zhodnocení práce Vysočina Tourism za rok 2023 a představení nových plánů a aktivit na rok 2024 proběhla v rámci Fóra Cestovního ruchu v Kraji Vysočina v Počátkách.

Listopad 2023

Setkání partnerů destinace Třebíčsko proběhlo v pivovaru Dalešice. V rámci setkání byly rekapitulované aktivity desitnace za rok 2023 a představeny aktivity na rok 2024.

Říjen 2023/IV

Naše další kroky směřovaly do destinace Třebičsko - moravská Vysočina. V rámci programu jsme se seznámili s novinkami i pracovníky informačních center. Exkurze proběhla 23. října

Říjen 2023/III

Podzim se stal ve znamení setkávání nejen s pracovníky informačních center, ale i s kolegy z oblastní destinace. Tentokrát jsme navštívili Korunu Vysočiny a jejich novinky z území. Exkurze proběhla 19. října

Říjen 2023/II

Další terénní exkuzi jsme naplánovali s oblastní destinační společností Vysočina West a její partnery a pracovníky TIC. Navštívili jsme aktuální novinky z území. Exkurze proběhla 12. října

Říjen 2023/I

Teréní pracovní setkání s partnery v destinaci Kraj pod Javořicí proběhlo společně s pracovníky krajské destinační společnosti, manažerem oblastní destinační společnosti a pracovníky turistických informačních center.  Exkurze proběhla 3. října

Září 2023 

Setkání destinačních společnístí Kraje Vysočina proběhlo dne 5.9.2023 v Jihlavě.

 • Představení nového týmu
 • Průběžné hodnocení smlouvy o zajištění služeb
 • Představení MRK plánu VT partnerům
 • Plánované školení a exkurze
 • Veletrhy a kampaně
 • Nové brožury VT
 • UNESCO produkt
 • Židovství na Vysočině
 • Informace ohledně spoloupráce s Taiwanem
 • Podzimní kampaně Tradice
 • Duchovní turistika

 

Červenec 2023
Další setkání manažerů destinačních společností Kraje Vysočina se uskutečnilo v Jihlavě 24. 7. 2023 s následujícím programem.

 • SmartGuide
 • MICE
 • Veletrhy
 • Školení
 • Certifikace DMO
 • Magazín Vysočina
 • Svatby na Vysočině 2024
 • Na vlastní nohy Vysočinou 2024
 • Baby friendly
 • Senioři na Vysočině
 • Kampaně VT
 • 12.   Personální změny
 • 13.   Podzimní kampaň
 • Press tripy: témata pro rok 2024
 • Exkurze
 • Plnění smlouvy: Témata

 

Květen 2023

 • Další setkání manažerů destinačních společností Kraje Vysočina probíhalo v Třebíči 4. 5. 2023 s následujícím programem. 
  • Témata CZT 2024 – 2025 a spolupráce se ZZ CZT
  • MRK všech DMO
  • Domácí a zahraniční veletrhy
  • Smlouva o nákupu geolokačních dat od mobilního operátora
  • Plán focení
  • Smlouvy DMO 

 

Březen 2023

 • Ve čtvrtek 23. 3. 2023 proběhlo setkání s partnery na území oblastní destinační společnosti Vysočina West. Cílem bylo poznat novinky v destinaci, zvýšit informovanost zaměstnanců a navázat vztahy s pracovníky turistických informačních center a oblastních destinačních společností.

Leden 2023
Setkání oblastních DMO, probírala se následující témata:

 • Informace o aktivitách DMO
 • Společné exkurze
 • Společné kontaktní kampaně
 • Sběr dat
 • Kudy z Nudy
 • UNESCO produkt
 • Infleuenceři
 • Spolupráce sociální sítě
 • Novinky CZT

Září 2022
Setkání oblastních DMO, probírala se následující témata:

 • Informace o aktivitách CZT
 • Informace o zahraničích trzích
 • Synology
 • Veletrhy 2023
 • 3K platforma nastavení spolupráce

Červen 2022
Setkání oblastních DMO, probírala se tato témata:

 • Svatby na Vysočině
 • Vysočina dětem
 • Školní výlety
 • Kontaktní kampaně
 • Spolupráce s influencery
 • Dotazníkové šetření v území

Červen 2022
Setkání oblastních DMO a podnikatelů proběhlo v zasedací místnosti na Kraji Vysočina.

 • představení projektu eTurista
 • seznámení se se zákonem o cestovním ruchu
 • propojení portálu Kudy z nudy 
 • proběhla širší diskuse, ke každému z bodů

Květen 2022
Setkání oblastních DMO proběhlo v zasedací místnosti Vysočina Tourism.

 • představení kampaní které proběhly, probíhají, proběhnou
 • MICE turistika
 • roční projekt Venkovské památky
 • představení plánů na rok 2023
 • možnost pro DMO propagovat svoji turistickou nabídku na akcích Barchan, Prázdniny v Telči, Hračkobraní v Kamenici nad Lipou
 • zástupci DMO představili svoje plány pro letošní a příští rok

Duben 2022
Setkání oblastních DMO proběhlo online.
Dotační tituly na rok 2023:

 • Kudy z Nudy
 • Turistická karta
 • Smartguid a Outdooractive
 • Zahraniční zastoupení – představení krajů
 • CT rozpočet
 • Témata 2023
 • Reklama TV – spoluúčast CZT
 • Plánovaní tvorby obsahů a sdílení s CZT
 • Ediční plán
 • Destinační videa MICE
 • Prázdniny na venkově
 • 4.-7. srpen Fun trip – Rakousko a Německo do 10 osob
 • Představení nového dotazníků pro sběr dat – profil návštěvníka

Březen 2022
Setkání proběhlo online s následujícím programem:

 • MS Horských kol
 • Rozpočet Vysočina Tourism
 • Vysočina Jedinečná 
 • Kampaň "Vychutnej si přítomnost na lyžích"
 • Kampaň "Vychutnej si přítomnost na Vysočině"
 • Kampaň "Ochutnej Vysočinu"
 • Školení 
 • Venkovské památky

Únor 2022/2

 • Představení partnerům komunikační témata pro období duben - červen. Pracovní setkání vyvolané krajskou DMO ohledně komunikačních témat na následující období duben - červen. Domluvili jsme se na průniku a spolupráci.

Únor 2022/1

 • Únorové setkání certifikovaných DMO se neslo v duchu hledání podpory ze strany krajské DMO pro oblastní. Připravili jsme návrh podpory, který krajská DMO musí nechat schválit svým zřizovatelem. Proběhlo představení nového manažera Koruny Vysočiny.

Leden 2022

 • Setkání proběhlo online, tentokrát na úrovni nejen certifikovaných DMO. Ke společnému "stolu" byly pozvány i formující se organizace, jejichž cílem je založení destinačních kanceláří na území kraje a následně certifikace. Na setkání byla představena společná komunikace na sociálních sítích, způsob, jak své partnery bude Vysočina Tourism podporovat. 

Prosinec 2021/2

 • Společné setkání DMO proběhlo v rámci setkání partnerů Vysočina Tourism. Jedním z cílů bylo informovat partnery o důležitosti oblastních DMO, představení jejich koncepcí a plánů na rok 2022. Prostor dostali jak certifikované, tak i necertifikované DMO. 

Prosinec 2021/1

 • Setkání proběhlo online, kde  nová paní ředitelka představila své vize a směrování organizace Vysočina Tourism pod jejím vedením.

Listopad 2021

 • Společné setkání a školení organizované Vysočina Tourism. Téma školení: Technický marketing. Příprava na nový způsob koordinace cestovního ruchu, společná práce na marketingovém plánu Vysočina Tourism, pomocí které získáme možnost podpory i vlastních aktivit. Celodenní setkání certifikovaných i necertifikovaných DMO se neslo v duchu vzájemného seznámení a komunikace.

Říjen 2021

 • Setkání certifikovaných oblastních DMO a krajské DMO na setkání parnterů DMO Třebíčsko - Moravská Vysočina. Probrány nové plány a vize paní ředitelky, představení témat na rok 2022.

Srpen 2021

 • Srpnové společné setkání bylo zrušeno z důvodu personálních změn na kraji.

Červenec 2021

 • Vzhledem k personálním změnám na centrále cestovního ruchu kraje Vysočiny, bylo iniciováno setkání DMO s krajským odborem cestovního ruchu. Cílem setkání bylo představení vizí a směrů v cestovním ruchu oblastních DMO.

Červen 2021

 • Přátelské setkání s kolegy na pozvání Koruny Vysočiny. Probrali jsme jednotlivé projekty a aktuální témata. Jednalo se spíše o navázaní osobních vazeb.  Na společném setkání nám bylo představeno plnění smluv o partnerství ze strany oblastních DMO.

Květen 2021

 • Na schůzce jsme probrali připravené smlouvy o spolupráci a partnerství. Domluvili jsme operativní věci tak, aby již v květnu mohlo přijí k plnění.

Duben 2021

 • Pravidelná schůzka DMO v kraji. Předány informace k ročnímu tématu CzT, kterým budou Tradice. Ze stran oblastních destinací byly vzneseny dotazy na připravovanou soutěž Kraje Vysočina na podporu cestovního ruchu, na systém podpory a spolupráce s ohledem na roční témata. Domluvili jsme se, že počkáme až na návrh smlouvy o společné podpory, ohledně které proběhla minulý týden schůzka s vedoucími odboru regionálního rozvoje a také s odborem cestovního ruchu.

Březen 2021

 • Opětovný pokus o nastavení systému spolupráce a podpory. Bohužel jsme nenašli společné řešení. Další schůzka již byla naplánována i s kolegy z Krajského úřadu Kraje Vysočiny a panem Radním pro kulturu a cestovní ruch.

Únor 2021/3

 • Telefonické setkání ohledně produktu 8istovky. Je to produkt, se kterým plánuje naše organizace pracovat, které je součástí témat nejen Koruny Vysočiny, ale i partnera v území, agentury Chaloupky. Domluvili jsme se na dalším postupu a sjednání setkání všech aktérů, abychom tento produkt s velkým potenciálem uchopili společně a propagovali tak atraktivity Vysočiny.

Únor 2021/2

 • Online setkání ohledně možnosti finanční podpory DMO od krajské DMO. Byla představena smlouva o zajištění služeb. 

Únor 2021/1

 • Online setkání ohledně produktu a hlavního tématu roku 2021. Probrali jsme technické a marketingové záležitosti. Cílem bylo nastavit vzájemnou komunikaci ohledně přípravy strategických aktivit pro rok 2022. Nastavení správného toku informací a společného tahu na branku.

Leden 2021/1

 • Pravidelné online setkání s produktovým managerem Vysočina Tourism a zástupci oblastních DMO. Předání informací ohledně pokračování příprav na tématu roku 2021. Společný brainstorming ohledně možností propagace a uchopení v širším měřítku.

Leden 2021

 • Společné setkání i s DMO Třebíčsko - moravská Vysočina a Korunou Vysočiny ohledně možnosti finanční podpory ze strany Vysočina Tourism. Spolupráce s připravovaným průvodcem, propagační materiál, který bude vydávat Vysočina Tourism. Proběhlo připomínkování.