Vysočina Tourism

Vysočina Tourism je příspěvková organizace zřízená krajem Vysočina v roce 2007 za účelem zajištění koordinace udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu v kraji Vysočina.

Předmětem činnosti je řízení a organizování analytické činnosti, koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru, dále komunikace s obchodními partnery a turisty za region, propagace a prezentace regionu.

Našim hlavním komunikačním nástrojem je náš turistický portál www.vysocina.eu, kde se snažíme návštěvníkům nabídnout ucelený přehled všech turistických cílů. Sbíráme data, vyhodnocujeme je a neustále aktualizujeme. Kromě vydávání a distribuce tur. brožur a novin, rozvíjeme online propagaci nejen na sociálních sítích. Dále zajišťujeme činnost filmové kanceláře Vysočina Film Office a kanceláře pro podporu konferenční turistiky Vysočina Convention Bureau, kde vidíme velký potenciál v domácí incentivní turistice.

Vysočina Tourism je držitelem certifikátů v rámci Kategorizace organizací destinačního managementu a Českého systému kvality služeb.

pdfCertifikát - Kategorizace DMO

pdfCertifikát Českého systému kvality služeb

 Dokumenty

pdf Zřizovací listina

pdfDodatek zřizovací listiny 1

pdfDodatek zřizovací listiny 2

pdfDodatek zřizovací listiny 3

pdfDodatek zřizovací listiny 4

pdfDodatek zřizovací listiny 5

pdfDodatek zřizovací listiny 6

pdfDodatek zřizovací listiny 7

pdfOrganizační řád

pdfdocPodlicenční smlouva – vzor

pdfSazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.