Print - tištěné kampaně

Podobně jako magazíny umožňují noviny předat obsáhlé, podrobné sdělení – protože čtenáři tráví čtením novin dlouhou dobu. To je rozdíl oproti rozhlasu nebo finančně nákladné televizi, kde je na kontakt s divákem zpravidla maximálně 30 vteřin. Deníky a magazíny nám nabízejí rychlý, široký a masový zásah širokých cílových skupin. Svým obsahem dokážou postihnout konkrétní oblasti nebo i všechny regiony. Umožňují předat podrobná sdělení a zacílit na konkrétní čtenáře – v našem případě například na milovníky cestování, cyklistiky nebo turistiky. Ve Vysočina Tourism využíváme velkou škálu formátů a možností, jak oslovit potenciální „zákazníky".