Rozhlasové kampaně

Rozhlas dobře zasahuje některé úzce vymezené cílové skupiny, jako například konkrétní regiony, nebo zájmově zaměřené skupiny. Funguje jako doplňkové médium. Je nutná vyšší frekvence kontaktů cílové skupiny s reklamou a je vhodný pro kampaně budující povědomí o značce. Vysočina Tourism využívá vybrané rozhlasové stanice k zásahu cílových skupin rodiny s dětmi, mladí a sportovci, starší a aktivní lidé. Primárně se zaměřuje na sousední regiony – na Jihočeský, Středočeský, Jihomoravský a také Pardubický kraj.