Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2023

3. Veškeré zápisy z porad a jednání s účastí ředitelky organizace v roce 2023

Poskytnutá částeční informoce: Ředitelka se účastní řady dalších jednání s partnery v území i mimo něj; z těchto jednání se ovšem žádné formalizované zápisy nepořizují. 

2. Úplná kopie účetních dokladů o spolupráci s organizací IČ: 28280750 v roce 2022 a 2023

V příloze posílám požadované účetní doklady se subjektem za rok 2023 a 2022.
pdfDD_HB.pdf  pdfDD_HB_23.pdf  pdfDD_HB_25.pdf  pdfDD_HB_28.pdf  pdfDD_HB_40.pdf  pdfDD_HONEY_109.pdf  pdfDD_HONEY_110.pdf  pdfDD_HONEY_B.pdf  pdfFA_HB_018.pdf  pdfFA_HB_18.pdf  pdfFA_HONEY_BUNNY_a.pdf  pdfFA_HONEY_BUNNY.pdf

1.Úplná kopie účetních dokladů o spolupráci s organizací IČ: 76492753
v roce 2023

K plnění se subjektem dochází přímo z podepsané Smlouvy, která je zveřejněná v registru smluv pod odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18759215?backlink=qgc58. Žádné další účetní doklady neexistují. 

2022

Léto 2022

Na základě vaší žádosti vám sdělujeme, že pro léto 2022 připravujeme aktivity v rámci projektu
Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru, které se budou týkat tiskových a elektronických médií a storytellingu.

Elektronické média:

 •  minimálně 1 zpravodajský portál s minimálně 1 mil. RU (reálných uživatelů dle Netmonitor, leden 2022) /měsíc, formát banneru minimálně 62500px (např. 250x250), minimální počet 750 000 impresí, s cílením na Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Středočeský kraj, Kraj Vysočina a Prahu.
 • programatický nákup na cílové skupině „lidé se zájmem o cestování“, max. frekvence 3x/měsíc, formát banneru minimálně 62500px (např. 250x250), minimálně 1 500 000 impresí, s cílením na Českou republiku.
 •  Rakousko: minimálně 1 celonárodní portál (např. Kronenzeitung, Kurier), formát banneru minimálně 62500px (např. 250x250), minimální počet 2 500 000 impresí, s cílením na AT  a “zájem o cestování”.
 • Rakousko: minimálně 1 PR článek na serverech
 • Česko: minimálně 1 zpravodajský portál s minimálně 1 mil. RU (reálných uživatelů dle Netmonitor, leden 2022)/měsíc, formát banneru minimálně 62500px (např. 250x250), minimální počet 2 500 000 impresí, s cílením na Českou republiku.
 •        Česko: minimálně 1 PR článek na serverech (např. Economia nebo Seznam.cz)
  •        Venkovské památky (projekt vysvětlen výše)
  •        Vychutnej si přítomnost s rodinou (FB kampaň 30000,- Kč| FB příspěvky 20000,- Kč| Seznam 30.000,-)
  •       Vychutnej si přítomnost na Vysočině (FB kampaň 15000,- Kč| FB příspěvky 15000,- Kč
  •        Venkovské památky (projekt vysvětlen výše)
  •        Vychutnej si přítomnost s rodinou (FB příspěvky 20000,- Kč)

Tisková média:

 • minimálně 2 lifestyle magazíny zaměřené na cestování (např. Lidé a země apod.) s min. celostátním průměrným denním tištěným nákladem 10 tis. výtisků na 1 vydání (dle ABC ČR leden 2021), s cílením na Českou republiku, rozměr inzerce minimálně 1/2 A4
 • minimálně 1 regionální deník, s cílením na Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Středočeský kraj, Kraj Vysočina a Prahu, rozměr inzerce minimálně 1/2 A4. Minimálně 2 inzeráty.
 • 6 relevantních článků v tiskových médiích o minimálním nákladu 8.000 výtisků

Je nutné podotknout, že se jedná o plán, který vzhledem ke zkušenostem s pandemii Covid-19 a současné válce v Evropě a z důvodu finančního, může být změněn či optimalizován.

Časový plán aktivit:

Červenec:

 •        Venkovské památky (projekt vysvětlen výše)
 •        Vychutnej si přítomnost s rodinou (FB kampaň 30000,- Kč| FB příspěvky 20000,- Kč| Seznam 30.000,-)
 •        Vychutnej si přítomnost na Vysočině (FB kampaň 15000,- Kč| FB příspěvky 15000,- Kč

Srpen:

 •        Venkovské památky (projekt vysvětlen výše)
 •        Vychutnej si přítomnost s rodinou (FB příspěvky 20000,- Kč)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.