Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 • 5. února 2024/ Oľga Königová

1. Název

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina – schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č.421/06/2007/ZK ze dne 6. 11. 2007 ve znění pozdějších dodatků.

Vysočina Tourism je příspěvková organizace zřízená krajem Vysočina v roce 2007 za účelem zajištění koordinace udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu v kraji Vysočina.

Vize a cíle příspěvkové organizace

Certifikace kategoizace destinačního managementu

Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ: 70890749

Kraj Vysočina – zřizovatel organizace (logo)
3. Organizační struktura
 • Statutární orgán, ředitelka školy
 • Manažer pro strategický marketing / zástupce ředitelky
 • Koordinátor domácího cestovního ruchu a DMO
 • Manažerka Convention Bureau
 • Koordinátor kulturního a vzdělávacího cestovního ruchu
 • Manažerka Film Office
 • Asistentka, administrativní pracovník 

viz Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Ke Skalce 5907/47
586 01 Jihlava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Ke Skalce 5907/47
586 01 Jihlava
viz mapa

4.3 Úřední hodiny

pondělí–pátek 8.00–13.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

+420 734 354 372
dále viz Kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

www.vysocinatourism.cz

4.6 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo podatelna

4.7 Další elektronické adresy

 • ID datové schránky: 5mwmanp
 • Zaměstnanci využívají elektronickou adresu ve formátu: jméno.příjmení@vysoinatourism.cz
 • Je možné také využít elektronický formulář na stránce Kontakty

5. Bankovní spojení

Bankovní spojení: 123-6336830267/0100 - Komerční banka, a.s.

6. IČO

IČ: 28263693 | Zapsáno u Krajského soudu v Brně, spisová značka 1571 Pr od 8. 1. 2008.

7. Dokumenty

7.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

7.2 Rozpočet

8. Žádosti o informace

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je v elektronické podobě a zveřejněn na internetových stránkách školy.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Na adrese úřadovny pro osobní návštěvu v úředních hodinách, nebo elektronickou poštou na adrese e-podatelny lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Více informací Podatelna

10. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

11. Formuláře
-

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

-

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.500/2004 Sb., Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele a jeho statutárního zástupce, zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

14. Úhrady za poskytování informací

14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

ke stažení

14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.

15. Licenční smlouvy

15.1 Vzory licenčních smluv

-

15.2 Výhradní licence

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.