Priority Vysočina Tourism

Mezi naše priority patří:

 • zabezpečování činností krajské organizace destinačního managementu pro Kraj Vysočina
 • koordinace činnosti všech aktivních subjektů v kraji směřující k přípravě turistických produktů, pomoc při přípravě produktů a balíčků služeb a zajištění jejich externího marketingu – prezentace nabídek, produkce reklamních prostředků, práce s veřejností, podpora prodeje
 • koordinace činnosti turistických informačních center
 • spolupráce s oblastními organizacemi destinačního managementu v rámci Vysočiny
 • kompletní správa webového turistického portálu
 • poradenství pro subjekty v CR
 • koordinace vzdělávání pro subjekty v CR
 • řízení vlastních projektů
 • spolupráce se zřizovatelem
 • spolupráce s agenturou CzechTourism
 • spolupráce s organizacemi destinačního managementu v České republice na všech úrovních – je členem Asociace organizací cestovního ruchu
 • prezentace a propagace turistické nabídky (produkce propagačních materiálů, inzerce, veletrhy, workshopy, specializované akce)
 • spolupráce s profesními a dalšími organizacemi působícími v cestovním ruchu
 • vyhodnocování statistických dat