Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017–2025

Jedná se o střednědobý koncepční dokument Kraje Vysočina pro oblast rozvoje cestovního ruchu zpracovaný na období 2017–2025. Dokument byl schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 27. 3. 2018 usnesením č. 0337/02/2018/ZK. Jeho součástí je Marketingová strategie cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017–2025, za jejíž implementaci je zodpovědná především Vysočina Tourism, příspěvková organizace.

pdfStrategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017–2025

pdfMarketingová strategie cestovního ruchu Kraje Vysočina na období 2017 - 2025