3K platforma

V rámci 3K platformy se členové a partneři destinační společnosti Vysočina Tourism setkávají několikrát ročně za účelem koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické oblasti Vysočiny. Toto setkávání probíhá na několika úrovních:

1. Zástupci subjektů působících v oblasti cestovního ruchu na Vysočině

(z veřejného, soukromého i neziskového sektoru)

  • setkávání 1x ročně
  • počet partnerů: 77

2. Zástupci organizací destinačního managementu a turistických informačních center

  • setkávání 1-2x ročně
  • počet partnerů: 51
  • partneři jsou i součástí úrovně 1

3. Zástupci organizací destinačního managementu

  • setkávání min. 1x měsíčně
  • počet partnerů: 3 (certifikovaní)  + 2 (necertifikovaní)
  • partneři jsou i součástí úrovní 1 a 2

4. Partneři podílející se na tvorbě a realizaci produktů cestovního ruchu

  • setkávání s příslušnými partnery dle potřeby
  • počet partnerů: dle konkrétního produktu cestovního ruchu

Síť partnerů Vysočina Tourism plní úlohu 3K platformy pro účely Kategorizace organizací destinačního managementu. Cílem je komunikovat se všemi klíčovými partnery organizace v otázce destinačního managementu, získávat zpětnou vazbu a v konečném důsledku realizovat aktivity ve prospěch turistického regionu Vysočina.

Informace o plnění 3k platformy pravidelně vkládáme do Aktualit. Dále jsou tyto informace sdíleny na Facebooku Vysočina Tourism a LinkedIn Vysočina Tourism.