Turistická informační centra

Na Vysočině působí na více jak čtyři desítky turistických informačních center. Jejich přehled naleznete zde. V rámci naší pracovní skupiny jsou oslovována vždy všechna Turistická informační centra kraje. 

Členové: všechna Turistická informační centra kraje

 

Listopad 2023

 • Setkání pracovníků turistických informačních centrech v prostorách Kraje Vysočina. Představení nových dotačních titulů a seznámení s připravovaným marketingovým plánem Vysočina Tourism na rok 2024.

Říjen 2023

 • Exkurze pro pracovníky turistických center s cílem představit novinky v území a zvýšit povědmí o atraktivitách území.

Květen 2023

 • Pravidelné setkání s turistickými informačními centry Kraje Vysočina proběhlo tentokrát v Jihlavě. Cílem bylo informovat kolegy o novinkách připravených na sezonu 2023. Setkání se účastnili i kolegové z oblastních a lokální organizace destinačního managementu.

Březen 2023

 • Ve čtvrtek 23. 3. 2023 proběhlo setkání s partnery na území oblastní destinační společnosti Vysočina West. Cílem bylo poznat novinky v destinaci, zvýšit informovanost zaměstnanců a navázat vztahy s pracovníky turistických informačních center a oblastních destinačních společností.

Leden 2023

Setkání s partnery Kraje Vysočina se uskutečnilo v Polné a mělo rekordní účast 89 hostů.

 • představení marketingového plánu aktivit organizace včetně akčních plánů na rok 2023
 • předání informací o dotačních titulech v Kraji Vysočina – dotační tituly na úseku cestovního ruchu a podpora podnikání v kraji
 • vystoupení destnačních společností
 • vystoupení zaměstnanců Vysočina Tourism
 • networking

Květen 2022

 • Setkání proběhlo na Krajském úřadě v Jihlavě. Kolegům z TIC byl představen dotační program pro Tturistická informační centra na rok 2022 a jejich podmínky pro správné splnění, které vyhlásil Kraj Vysočina. Paní ředitelka seznámila účastníky s plánovanými komunikačními tématy na zbytek roku 2022 a rok příští. Zástupci galerií a muzeí a DMO představili zástupcům TIC plány na letošní rok.

Březen 2022

 • Setkání opět proběhlo online. Kolegům z TIC jsme představili dotační možnosti na rok 2022, které vyhlásil Kraj Vysočina, seznámili jsme je s novým logomanuálem a opět připoměli správnou administraci našeho turistického portálu. Paní ředitelka seznámila s plánovanými komunikačními tématy na následující měsíce. 

Prosinec 2021

 • Pravidelné setkání všech partnerů bylo jako vždy za účasti i našich partnerů z řad TIC v kraji. Na setkání byla představena nová paní ředitelka, která odprezentovala novou marketingovou strategii a marketingový plán na rok 2022. 

Červenec 2021

 • Setkání s TIC v rámci setkání partnerů, které proběhlo prezenčně a cílem setkání bylo představení marketingových aktivit Vysočina Tourism pro rok 2021.

Pozvánka na setkání pracovníků TIC a zástupců oblastních organizací destinačního managementu Kraje Vysočina

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na setkání pracovníků turistických informačních center a zástupců oblastních organizací destinačního managementu Kraje Vysočina, které se uskuteční 24. května 2018.

Číst více...

Informačním centrem roku 2017 na Vysočině je TIC Kamenice nad Lipou

PRAHA 6. 9. 2017 (16.00 hod.) - Anketa „Informační centrum roku 2017", jejímž vyhlašovatelem je Asociace turistických informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku, dospěla ke svému závěru. Po dobu zveřejnění ankety na www.kampocesku.cz od 20. 6. do 31. 8. 2017 navštívilo stránku celkem 28 789 návštěvníků.

Číst více...

Přihlaste své propagační spoty, weby nebo mobilní aplikace do soutěže festivalu Tourfilm 2017

Máte nějaké atraktivní snímky (dokumenty či promo spoty), mobilní aplikace nebo webové stránky z let 2015-2017, které prezentují vaše město či region? Organizátoři soutěže 50. ročníku festivalu TourRegionFilm vyzívají k jejich přihlášení.

Číst více...

Anketa zvolí Informační centrum roku, podpořte turistické stánky z Vysočiny

Až do 31. srpna je možné hlasovat v dalším ročníku prestižní ankety Informační centrum roku. Jejím vyhlašovatelem je Asociace turistických informačních center ČR, nově ve spolupráci s Vydavatelství KAM po Česku. Výsledky ankety určí nej centrum z celkem 422 přihlášených, v případě Vysočiny je možné vybírat z 35 turistických informačních center.

Číst více...

EDEN 2017: Soutěž o novou excelentní destinaci 2017

Agentura CzechTourism ve spolupráci s Evropskou Komisí vyhlašuje další ročník soutěže o novou excelentní destinaci. V rámci evropského projektu EDEN budou letos soutěžit destinace, které se zaměřují na kulturní turismus. Přihlašovat destinace je možné do 14. 7. 2017.

Číst více...

Zástupci turistických informačních center z Vysočiny se setkali v Jihlavě

Setkani TIC3Setkání pracovníků turistických informačních center a zástupců oblastních organizací destinačního managementu Kraje Vysočina uspořádala příspěvková organizace Vysočina Tourism v pondělí 22. května na krajském úřadě v Jihlavě. Jednání se zúčastnilo více než padesát odborníků na cestovní ruch, náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina Ladislav Seidl a také zástupci krajských příspěvkových organizací z oblasti kultury, kteří přiblížili novinky nadcházející sezony a upozornili na významné připravované akce.

Číst více...

Turistická informační centra dostanou i letos krajskou dotaci

I v roce 2017 podpoří Kraj Vysočina ze svého rozpočtu provoz a rozvoj regionálních turistických informačních center. Kritéria pro přidělení dotace letos splnilo všech 36 „íček“, která si rozdělí celkem 1 447 796 korun. „Větší část peněz půjde na vydávání a aktualizaci propagačních materiálů, obnovu výpočetní techniky v centrech nebo na pořízení venkovního mobiliáře, jako jsou vitríny nebo lavičky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Číst více...