Turistická informační centra

Na Vysočině působí na více jak čtyři desítky turistických informačních center. Jejich přehled naleznete zde. V rámci naší pracovní skupiny jsou oslovována vždy všechna Turistická informační centra kraje. 

Členové: všechna Turistická informační centra kraje

 

Listopad 2023

 • Setkání pracovníků turistických informačních centrech v prostorách Kraje Vysočina. Představení nových dotačních titulů a seznámení s připravovaným marketingovým plánem Vysočina Tourism na rok 2024.

Říjen 2023

 • Exkurze pro pracovníky turistických center s cílem představit novinky v území a zvýšit povědmí o atraktivitách území.

Květen 2023

 • Pravidelné setkání s turistickými informačními centry Kraje Vysočina proběhlo tentokrát v Jihlavě. Cílem bylo informovat kolegy o novinkách připravených na sezonu 2023. Setkání se účastnili i kolegové z oblastních a lokální organizace destinačního managementu.

Březen 2023

 • Ve čtvrtek 23. 3. 2023 proběhlo setkání s partnery na území oblastní destinační společnosti Vysočina West. Cílem bylo poznat novinky v destinaci, zvýšit informovanost zaměstnanců a navázat vztahy s pracovníky turistických informačních center a oblastních destinačních společností.

Leden 2023

Setkání s partnery Kraje Vysočina se uskutečnilo v Polné a mělo rekordní účast 89 hostů.

 • představení marketingového plánu aktivit organizace včetně akčních plánů na rok 2023
 • předání informací o dotačních titulech v Kraji Vysočina – dotační tituly na úseku cestovního ruchu a podpora podnikání v kraji
 • vystoupení destnačních společností
 • vystoupení zaměstnanců Vysočina Tourism
 • networking

Květen 2022

 • Setkání proběhlo na Krajském úřadě v Jihlavě. Kolegům z TIC byl představen dotační program pro Tturistická informační centra na rok 2022 a jejich podmínky pro správné splnění, které vyhlásil Kraj Vysočina. Paní ředitelka seznámila účastníky s plánovanými komunikačními tématy na zbytek roku 2022 a rok příští. Zástupci galerií a muzeí a DMO představili zástupcům TIC plány na letošní rok.

Březen 2022

 • Setkání opět proběhlo online. Kolegům z TIC jsme představili dotační možnosti na rok 2022, které vyhlásil Kraj Vysočina, seznámili jsme je s novým logomanuálem a opět připoměli správnou administraci našeho turistického portálu. Paní ředitelka seznámila s plánovanými komunikačními tématy na následující měsíce. 

Prosinec 2021

 • Pravidelné setkání všech partnerů bylo jako vždy za účasti i našich partnerů z řad TIC v kraji. Na setkání byla představena nová paní ředitelka, která odprezentovala novou marketingovou strategii a marketingový plán na rok 2022. 

Červenec 2021

 • Setkání s TIC v rámci setkání partnerů, které proběhlo prezenčně a cílem setkání bylo představení marketingových aktivit Vysočina Tourism pro rok 2021.

Pozvánka na vzdělávací seminář a diskuzní setkání týkající se destinačního managementu, konající se 3. 11. 2016

Vysočina Tourism, příspěvková organizace si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář a diskusní setkání týkající se destinačního managementu, které se uskuteční ve čtvrtek 3. 11. 2016 od 9:00 hod. v Jihlavě v Dělnickém domě.

Číst více...

Setkání turistických informačních center

Vysočina Tourism uspořádala další setkání turistických informačních center, kterého se zúčastnili zástupci 35 informačních center. V úvodu je přivítala radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu RNDr. Marie Kružíková.

Číst více...

Nejaktivnější informační centra jsou na Vysočině v Přibyslavi, Chotěboři a v Třebíči

foto TIC_2016Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek v pondělí 11. dubna ocenil nejaktivnější Turistická informační centra působící na území Kraje Vysočina. V roce 2015 návštěvníky měst v Kraji Vysočina novinkami zahrnuly nejvíce TIC v Přibyslavi, Chotěboři a v Třebíči.

Číst více...

Pozvánka na vzdělávací seminář Asociace turistických informačních center dne 6. 6. 2016

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací workshop určený pro pracovníky informačních center na téma:

SEBEDISCIPLÍNA: Jak se naučit posilovat svoji vůli?

Workshop se uskuteční dne 6. června 2016 od 9:00 hod. v Jihlavě.

Číst více...