Vysočina Tourism představil partnerům plány pro rok 2022

aPartneři v cestovním ruchu na Vysočině se před Vánoci setkali online, probrali aktivity za uplynulý rok a řekli si o plánech do budoucna.

Online setkání pracovníků v cestovním ruchu zorganizoval Vysočina Tourism ve čtvrtek 16. prosince 2021. Sešel se při něm se zástupci destinačních kanceláří, informačních center a provozovatelů turistických cílů. „Setkání se neslo v duchu spolupráce, synergie a vzájemné podpory při naplňování strategie v cestovním ruchu na Vysočině,“ uvedla ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová.

Účastníci online konference se seznámili s marketingovým plánem a aktivitami Vysočina Tourism na rok 2022, dozvěděli se o připravených dotačních titulech na podporu cestovního ruchu na Vysočině, o projektu Venkovské památky, jehož cílem je představit méně známé turistické cíle, a vzájemně probrali vlastní zkušenosti a aktivity z uplynulé turistické sezony v jednotlivých regionech Vysočiny.

-VT-