Setkání pracovníků v cestovním ruchu bylo hlavně o turistických novinkách

DSC 0002Pracovníci v cestovním ruchu na Vysočině si vzájemně představili nejnovější turistickou nabídku na letní sezonu. Proběhlo setkání zástupců krajské organizace Vysočina Tourism, turistických informačních center a dvou destinačních organizací Koruna Vysočiny a Třebíčsko – moravská Vysočina. Po dlouhé době nikoli online, ale tváří v tvář.

Nejen nové produkty v cestovním ruchu, připravované prázdninové akce, marketingová témata, projekty, běžící kampaně, novinky na webech a sociálních sítích, turistické publikace či propagační předměty, ale i hlavní marketingové téma pro rok 2022 představili zástupcům informačních center pracovníci Vysočina Tourism na setkání, které krajská příspěvková organizace uspořádala o prvním prázdninovém dni na krajském úřadě. Se svými novými produkty účastníky schůzky seznámili i zástupci dvou oblastních DMO Koruna Vysočiny a Třebíčsko – moravská Vysočina. O novinkách přímo z měst a obcí informovali také pracovníci TIC.

Krajský radní pro radní oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš představil možnosti finanční podpory činnosti turistických informačních center skrze destinační společnosti či z Fondu Vysočiny. Pracovníci v cestovním ruchu mají za sebou náročné období ovlivněné celosvětovou pandemií. „Chtěl bych vám všem proto popřát co nejúspěšnější turistickou sezonu,“ uzavřel Roman Fabeš.

Martina Strnadová
Vysočina Tourism

pptVysočina Tourism

pptxTřebíčsko - moravská Vysočina

pptxKoruna Vysočiny