Lednové setkání s partnery Kraje Vysočina zaznamenalo výjimečnou účast 89 účastníků

Setkání partnerů_Polná_29Vysočina Tourism uspořádala 24. ledna 2023 Setkání s partnery Kraje Vysočina. Cílem setkání bylo představit marketingový plán aktivit organizace včetně akčních plánů na rok 2023. Nechyběly ani informace o dotačních titulech v Kraji Vysočina. V prostorách Měšťanského pivovaru Polná se sešli partneři z řad zástupců Kraje Vysočina, oblastních destinačních společností, informačních turistických center a podnikatelů.

Před samotným setkáním měli zájemci možnost nejprve navštívit prohlídku města Polná s odborným výkladem. Na uvítanou se podávaly tradiční polenské mrkvánky. Setkání zaznamenalo výjimečnou účast. S počtem 89 hostů patří k dosud největším, které Vysočina Tourism pořádala. Kromě partnerů dorazili také místní novináři. Celou akci kladně zhodnotil pan náměstek Mgr. Roman Fabeš, který k zahájení pronesl úvodní slovo. Pozitivně ji však vnímali i samotní podnikatelé. 

Kromě představení marketingového plánu Vysočina Tourism na rok 2023 na setkání zazněly zajímavé prezentace ohledně dotačních titulech na úseku cestovního ruchu a o podpoře podnikání v kraji. Dále také vystoupily členové týmu Vysočina Tourism a představitelé destinačních společností Vysočina West, Třebíčsko - Moravská Vysočina, Koruna Vysočiny a Kraj pod Javořicí. 

Velice děkujeme za váš zájem a těšíme se na budoucí spolupráci. Speciální poděkování patří Czech Convention Bureau, jakožto hlavnímu sponzorovi akce.

pdfPrezentace_Setkání_partnerů_2023.pdf