Červnové setkání destinačních manažerů Kraje Vysočina

WhatsApp Image_2024-06-13_at_13.02.49_2Dne 14. června 2024 se uskutečnilo pravidelné měsíční setkání manažerů destinačních společností z území Kraje Vysočina. Cílem tohoto setkání bylo projednat aktuální témata, připravit se na nadcházející sezónu a sdílet novinky.

Během schůzky jsme probrali několik klíčových témat. Diskutovali jsme například o možnostech školení pro destinační manažery a pracovníky cestovního ruchu s cílem zvýšit kvalifikaci a efektivitu. Plánovali jsme také využití influencerů pro propagaci našeho kraje.

Setkání bylo velmi produktivní a přineslo mnoho nových podnětů a nápadů. Velmi si vážíme účasti všech destinačních manažerů a jejich aktivního přístupu k diskuzi. Děkujeme za jejich přínosné návrhy a těšíme se na další setkání, které nás posune opět o krok dále.

Děkujeme všem za účast a podnětnou diskuzi!