Cestovní ruch v Kraji Vysočina v 1. čtvrtletí 2024

IMG 1754Kraj Vysočina v 1. čtvrtletí 2024 zaznamenal významný růst v návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ). Data ukazují zvýšený počet příjezdů, což potvrzuje atraktivitu regionu mezi turisty z Česka i zahraničí.

 

Nárůst počtu příjezdů

V 1. čtvrtletí 2024 přivítal Kraj Vysočina celkem 111 205 návštěvníků v HUZ, což představuje nárůst o 15,02 % oproti stejnému období roku 2023. Z toho tvořilo 95 055 příjezdů domácí návštěvníci a 16 150 příjezdů zahraniční turisté. Domácí příjezdy se zvýšily o 12,94 %, vyšší nárůst o 29,01 % zaznamenaly zahraniční příjezdy. Celkový počet nocí strávených v HUZ v roce 2024 dosáhl 245 318, což je o 19,74 % více než v předchozím roce. Domácí turisté strávili v regionu 203 375 nocí (nárůst o 15,73 %), zatímco zahraniční návštěvníci zde přenocovali 41 943krát (nárůst o 43,80 %). Průměrný počet přenocování v roce 2024 byl 2,2.

Srovnání s předcovidovým obdobím

Pro srovnání, v předcovidovém roce 2019 činil počet příjezdů do HUZ 96 142, z toho 82 791 domácích a 13 351 zahraničních návštěvníků. Celkový počet nocí strávených v roce 2019 byl 204 729, z toho 172 822 nocí domácích a 31 907 nocí zahraničních tstů. Průměrná délka pobytu tehdy činila 2,1 noci. Nárůst návštěvnosti v roce 2024 ve srovnání s rokem 2019 ukazuje na úspěšnou obnovu cestovního ruchu po pandemii a zvyšující se atraktivitu Kraje Vysočina jako turistické destinace, a to i pro zahraniční návštěvníky.

Úspěšná strategie a lákavé turistické atrakce

Za těmito pozitivními výsledky stojí bohatá nabídka turistických atrakcí a služeb a spolupráce subjektů cestovního ruchu Kraje Vysočina včetně organizací destinačního managementu. Návštěvníci mohou těšit na krásnou přírodu, historická města, kulturní památky a rozmanité možnosti pro aktivní odpočinek.