Setkání organizací destinačního managementu Kraje Vysočina

cbf34c72-d687-49db-a5a2-366e89ed0163Dne 14.5. proběhlo v zasedací místnosti Vysočina Tourism setkání manažerů destinačních společností z území Kraje Vysočina. 

Probrali jsme aktuální témata, kampaně nadcházející sezóny a novinky v území. Děkujeme všem destinačním manažerům za účast a podnětnou diskuzi.