Roadshow Informovaný senior

20240509 172703Ve čtvrtek 9. 5. jsme díky spolupráci s odborem sociálních věcí, konkrétně s oddělením rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina prezentovali turistickou nabídku Kraje Vysočina na roadshow Informovaný senior. 

Akce se konala v Městském kulturním středisku od 16 do 19 hodin. Tímto děkujeme manažerovi destinace Kraj pod Javořicí za účast a věříme, že toto setkání s návštěvníky přispěje k podpoře cestovního ruchu. Další zastávkou roadshow bude Kulturní dům Máj v Pelhřimově, a to dne 30. 5. Poslední akce se koná 13. 6. v Divadle na Kopečku v Jihlavě.

Foto: Luděk Rux