Setkání organizací destinačního managementu Kraje Vysočina

IMG 8589Ve středu 10. 4. proběhlo v zasedací místnosti Vysočina Tourism setkání manažerů destinačních společností z území Kraje Vysočina. 

Na tomto setkání jsme společně probrali přípravy na nadcházející sezónu. Upřesnili jsme si detaily ke kontaktním kampaním, exkurzím do území, možnosti influencerů. Během schůzky jsme se také domluvili na dalších formách spolupráce a jejího nastavení. 

Děkujeme všem destinačním manažerům za účast a podnětnou diskuzi.