Vysočina představila příklad dobré praxi na Komise Rady Krajů ČR pro školství a sport

Zdroj Rodinný_zábavný_park_Robinson_2_002Cestovní ruch je segment, jenž se prolíná s mnoha dalšími odvětvími a významně ovlivňuje nejen ekonomiku regionu.

Projekty, které příspěvková organizace Vysočina Tourism vytváří, tak zasahují v rámci působnosti v Kraji Vysočina i do odboru školství, mládeže a sportu.

Vysočina Tourism společně s odborem dala vzniknout třem důležitým projektům. Cílem spolupráce mezi odborem a příspěvkovou organizací je vytváření synergií a využití odborných znalostí týmu Vysočina Tourism na maximum. 

O přínosu projektů svědčí také skutečnost, že jsou uváděny jako příklad dobré praxe. Ve čtvrtek 18. ledna o nich ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová společně s radním Janem Břížďalou přednášeli na Komisi Rady Krajů České republiky pro školství a sport, kam byli pozváni. 

Vysočina Tourism a odbor školství, mládeže a sportu společně připravily například ucelenou nabídku kraje, která usnadňuje orientaci vytíženým učitelům a pedagogům. Chce tak zároveň podpořit vzdělávání a vytváření vztahu s rodným krajem. Proto vznikl web www.skolnivyletynavysocine.cz.

Dalším společným projektem pak byla tvorba balíčků pro inspirativní tripy zahraničních učitelů, kteří jsou zváni k návštěvě Kraje Vysočina. Vysočina Tourism ve spolupráci s odborem připravila programy na 1-2 dny, jejichž součástí je například prohlídka oborných škol, exkurze do společností, kam chodí na studenti na praxi, ale také doprovodný program spojený s představením přírodního, historického i kulturního dědictví Vysočiny. 

Poslední částí spolupráce je pak pomoc s vytvářením volnočasových aktivit pro studenty i pedagogy v rámci výměnných programů či Erasmu.