Destinační management jako součást výuky studentů v Třebíči

1702392948976Co je destinační management a jak se řídí cestovní ruch bylo téma debaty se studenty maturitního ročníku Obchodní akademie a Hotelové školy v Třebíči, odbor cestovní ruch.

Přesto, že studenti získávají praxi v turistických infromačních centrech, cestovních kancelářích a průvodcováním na hradech a zámcích, projevili zájem o destinační management a řízení cestovního ruchu. V rámci diskuse jsme zabrousili také lehce do marketingu a velkou část jsme věnovali sběru dat a vyhodnocování.