Seminář GIS pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina

20231128 092515

Dne 28. listopadu 2023 se naše organizace zúčastnila zajímavého semináře v oblasti geografických informačních systémů (GIS) na Kraji Vysočina. Tato akce nejenže nabídla skvělou příležitost k výměně znalostí a zkušeností, ale také otevřela dveře pro budoucí spolupráci.

Na semináři nám bylo představeno oddělení GIS Kraje Vysočina.  Jeho současný stav a plánovaný rozvoj, a především nabídka pomoci a spolupráce oddělení GIS a Vysočina Tourism. Současně proběhlo představení moderních webových, mobilních a prezentačních nástrojů GIS společnosti ARCDATA Praha. Během semináře jsme si na konkrétních scénářích a příkladech mohli uvědomit, jak optimalizovat procesy a zlepšit efektivitu práce prostřednictvím těchto technologií. Děkujeme kolegům z oddělení GIS za tuto příležitost.