Školení na téma data a jejich interpretace

IMG 3433V pondělí 20. listopadu se na krajském úřadě v Jihlavě konalo školení na téma data a jejich interpretace v cestovním ruchu. Školení vedl Jaromír Polášek a účastnili se ho zaměstnanci Vysočina Tourism a destinačních společností z regionu.

 

 

Cílem školení bylo seznámit účastníky s možnostmi využití dat pro plánování, marketing a rozvoj cestovního ruchu. Polášek představil některé zdroje dat, jako je například portál Tourdata, který nabízí data o cestovním ruchu v České republice. Dále ukázal, jak s daty pracovat, jak je analyzovat, interpretovat a prezentovat pomocí různých nástrojů a technik. Polášek také odpovídal na dotazy a diskutoval s účastníky o konkrétních případech a problémech z jejich praxe.

Data jsou důležitou součástí cestovního ruchu, protože umožňují poznat potřeby, preference a chování cestovatelů, sledovat trendy a vývoj trhu, hodnotit efektivitu a dopady aktivit a strategií, identifikovat silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby, a tak podporovat kvalitní a udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Školení bylo proto velmi prospěšné pro všechny, kteří se zabývají cestovním ruchem v regionu Vysočina.