Setkání pracovníků turistických informačních center

385544825 257105796991204_6824635210457698744_nNa setkání pracovníků turistických informačních center na Vysočině jsme našim kolegům představili plány organizace Vysočina Tourism na rok 2024.

Kolegové se také dozvěděli bližší informace ohledně možnosti čerpání dotace z fondu Vysočina a příkladu dobré praxe: Spolupráce mezi TIC Žďár nad Sázavou a oblastní společností Koruna Vysočiny.

Na závěr setkání připravily kolegyně z Kraje Vysočina také exkurzi do nově zrekonstruovaného Muzea Vysočiny v Jihlavě.