Setkání krajských koordinátorů a agentury CzechTourism

fB Příprava plánů v cestovním ruchu je v plném proudu. Agentura CzechTourism na dvoudenním setkání partnerů z destinačního managementu představila svůj akční plán na rok 2024.

Hlavním komunikačním tématem České republiky směrem do zahraničí je Aktivní dovolená a wellness. 

Destinace Vysočina bude v roce 2024 na téma CzechTourism aktivně navazovat a spolu s partnery připraví reaktivní nabídku nejen pro domácí cestovní ruch, ale i zahraniční návštěvníky. 

Součástí setkání byl také workshop face to face s řediteli zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Spolu s oblastními destinačními společnostmi destinace Vysočiny jsme předložili nabídku Vysočiny s refelektováním aktuálních témat v území.

Na proběhlém networkingu jsme navázali spolupráci s jinými regiony. Nejzajímavější nabídka spolupráce pro rok 2024 bude s destinací Prague City Tourism.