Úloha convention bureau

DSC 9374Úloha regionálních convention bureaux je propagovat a podporovat daný region jakožto atraktivní cíl pro konference, kongresy, veletrhy a jiné podobné události. Convention bureau slouží jako prostředník mezi organizátory událostí a místními poskytovateli služeb, jako jsou hotely, konferenční centra, dopravní společnosti, restaurace a další. 

Vysočina Convention Bureau je regionální kanceláří pro marketingovou podporu Kraje Vysočina v oblasti kongresové a incentivní turistiky. Kancelář Vysočina Convention Bureau je organizačně začleněna v příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, která působí v oblasti destinačního managementu pro region Vysočina. Spolupracuje s Czech Convention Bureau, regionálními Convention Bureaux a s agenturou CzechTourism.

Práce convention bureau může zahrnovat:

Marketingové aktivity

Convention bureau se zabývá propagací města nebo regionu na trhu konferencí a událostí. To může zahrnovat vytváření reklamních materiálů, účast na veletrzích a výstavách, propagaci prostřednictvím online kanálů, sociálních médií a podobně. Vysočina Convention Bureau v roce 2022 a 2023 aktivně propagovala Vysočinu jakožto místo setkání v kampani, která byla spuštěna na sociálních sítích Facebook a Instagram.

vysočina místo pro setkání Konferenční hotel Luna 2  post 1

Vysočina Convention Bureau se také zaměřuje na svatební cestovní ruch. V tomto ohledu jsou aktivity naší organizace velmi rozmanité. Online kampaň byla v roce 2022 spuštěna na sociálních sítích Facebook, Instagram a Pinterest. O svatbách na Vysočině se mohli také doslechnout posluchači z rádií. I v roce 2023 Vysočina Convention Bureau pokračuje v propagaci svatebních míst na Vysočině.

Vysočina svatba Lišenský dvůr 1080x1080 v1 1

Přilákání a pořádání akcí v regionu

Convention bureau se snaží přesvědčit firmy a organizátory konferencí a událostí, aby si vybrali dané místo jako jejich cíl. Práce convention bureau v tomto případě může zahrnovat prezentace, vyjednávání s organizátory, poskytování informací o nabídce služeb a pomoc při organizaci a plánování událostí. V roce 2023 se například jednalo o prezentaci kraje Vysočina na Czechia Travel Trade Day.

V rámci zaměření na svatby se tento rok pořádal již druhý svatební trip, díky kterému mohli svatební koordinátoři z celé České republiky poznat Vysočinu, jakožto ideální region pro pořádání svateb. Svatebnímu tripu přecházelo Svatební setkání, na kterém zkušené lektorky představily svatebním profesionálům nejnovější trendy.

Podpora při organizaci

Víme, že plánování a organizace událostí může být náročný úkol. Ale nemusíte se tím zabývat sami! Vysočina Convention Bureau je tu od toho, aby vám pomohla. Jakožto zprostředkovatel služeb v regionu Vysočiny jsme připraveni vám nabídnout podporu při uskutečňování vašich firemních setkání, akcí a dalších událostí. Díky spolupráci v regionu dokážeme zprostředkovat kontakty s nejlepšími poskytovateli služeb, včetně hotelů, cateringových společností, dopravních služeb a dalších.

Celkově lze říci, že úloha convention bureau spočívá ve vytváření synergie mezi místními zainteresovanými stranami a organizátory událostí za cílem podpory konferenčního cestovního ruchu.