Jaký je úkol organizace destinačního managementu?

VYSOCINA jedinečná_2022Organizace destinačního managementu na krajské úrovni je odpovědná za koordinaci a správu turistických aktivit v daném regionu. Jejím cílem je rozvoj turistického ruchu, zlepšení atraktivity destinace a posílení ekonomiky prostřednictvím turistického průmyslu. 

Čemu se organizace destinačního managementu věnuji?

Plánování a strategie: Organizace destinačního managementu na krajské úrovni provádí plánování a vypracování strategií pro rozvoj cestovního ruchu v daném regionu. To zahrnuje identifikaci silných stránek destinace, vymezení cílových skupin návštěvníků, stanovení prioritních oblastí rozvoje a určení dlouhodobých cílů.

Marketing a propagace: Organizace se také stará o propagaci destinace a marketingové aktivity. To zahrnuje vytváření propagačních materiálů, webových stránek, sociálních médií a účast na veletrzích či akcích s cestovním ruchem. Cílem je zvýšit povědomí o destinaci, přitáhnout návštěvníky a podporovat regionální značku.

Spolupráce a partnerství: Organizace destinačního managementu spolupracuje s různými zúčastněnými stranami, jako jsou místní samosprávy, podnikatelé, občanská sdružení a turistické organizace. Spolupráce se zaměřuje na koordinaci a synergii mezi různými aktéry v destinaci, aby se dosáhlo efektivního a udržitelného rozvoje turistického ruchu.

Rozvoj infrastruktury: Organizace sleduje stav turistické infrastruktury v destinaci a navrhuje opatření pro její zlepšení. To může zahrnovat podporu výstavby a modernizace ubytovacích zařízení, turistických tras, informačních center, parkovišť a dalších potřebných zařízení.

Řízení kvality a ochrana přírody: Organizace se také zabývá řízením kvality služeb v destinaci a sledováním spokojenosti návštěvníků. Důraz je kladen na udržitelný rozvoj, ochranu přírodního a kulturního dědictví, a minimalizaci negativních dopadů cestovního ruchu na životní prostředí a místní komunity.

Toto jsou cíle i naší příspěvkové organizace Vysočina Tourism.