Organizace destinačního managementu: Vysočina hlásí úplné pokrytí…

Pavel Černý_Zelená_hora_5_copyCestovní ruch od roku 2020 prochází celou řadou krizí. Ještě v roce 2019 bylo největším tématem, zda je možné do ČR přivádět více turistů a lze "ještě více růst". Ovšem stačilo pár měsíců a celé odvětví začalo bojovat o přežití. Tyto okolnosti zahájily velkou transformaci cestovního ruchu.

Na Vysočině existuje krajská destinace již od roku 2007. Kraj Vysočina si potenciál cestovního ruchu uvědomoval již dlouho před "zlatým rokem" 2019, který přinesl přelom v území. Právě v roce 2019 se na Vysočině úspěšně certifikuje první oblastní destinační společnost Třebíčsko – Moravská Vysočina, kterou v roce 2020 následuje oblastní destinace Koruna Vysočiny.
Díky těmto krokům se podařilo částečně Vysočinu pokrýt menšími územními celky, zastřešující přesně definované území. Destinace navazují vztahy a poskytují servis podnikatelům a obcím. Mapují turistický potenciál, propojují jednotlivé subjekty v území a připravují produkty, jejichž cílem je udržet turistu co nejdéle v destinaci. Přestože je jejich práce pro cestovní ruch velkým přínosem, stále zůstává více než polovina kraje „nepokrytá".
Rok 2022 sebou přinesl další pozitivní progres a významný milník pro cestovní ruch na Vysočině, kdy na základě potřeby v území vznikají dvě nové destinační společnosti, Vysočina West a Kraj pod Javořicí. Jejich prostřednictvím získává krajská destinace Vysočina Tourism další partnery v území, bez kterých nelze kvalitně a dlouhodobě oblast propagovat.
Posledním krokem bylo sepsání smlouvy o partnerství s příspěvkovou organizací Brána Jihlavy v roce 2023. Tento subjekt, působící zejména na území Jihlavy, se zavázal ke spolupráci ve formě destinačního managementu na zbývající nepokryté části Vysočiny.