Statistiky v cestovním ruchu - proč jsou důležité?

pexels-photomix-company-95916

Začátkem roku jsme naše partnery kontaktovali s prosbou o sdělení statistik návštěvnosti v rámci konferenční turistiky. Jaký je význam statistik v cestovním ruchu a proč se do této aktivity zapojovat?

Získáváním dat v cestovního ruchu a následným zpracováním, analýzou a interpretací se zabývá Český statistický úřad. Pravidelě pak vydává statitiky ohledně kapacit HUZ, návštěvnosti HUZ, domácího a výjezdového cestovního ruchu a satelitní účet cestovního ruchu.

ČSÚ se okrajově zabývá i konferencím v HUZ. Jsou zde však pouze započteny akce od 50 účastníků a výše. Zároveň není blíže specifikováno, o jakou akci se přesně jedná. Z tohoto důvodu Czech Convention Bureau rozeslalo prosbu ohledně sběru na všechny kraje, která následně byla přeposlána našim partnerům. Výhodou v tomto případě byl fakt, že zařízení nemuselo být klasifikované jako HUZ u ČSÚ. Kromě hotelů se tak mohli zapojit u menší ubytovací zařízení nebo venues.

Statistiky cestovního ruchu poskytují hodnotné informace o návštěvnosti a chování cestovního ruchu v dané destinaci. Tyto informace budou využity při tvorbě cílených marketingových kampaní a propagace destinace. Konferenční turistiku na Vysočině vnímáme jako důležitou formu cestovního ruchu. K jejímu rozvoji však budeme potřebovat vaši participaci v podobě sdělení statistik návštěvnosti.

Velice děkujeme všem partnerům, kteří se statistického šetření za rok 2022 zúčastnili a data nám poskytli. Zároveň doufáme, že s námi budou partneři ochotni statistiky sdílet v příštím roce ve větším množství, aby z výsledné statistiky mohla být provedena řádná analýza.

Řada partnerů má přisdělování dat obavu o soukromí. Všechny statistiky jsou zpracovány anonymě, není tedy potřeba mít nejistotu ohledně využití dat. 

xlsxUkázka_formuláře.xlsx