17. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu

received 6793412394007181Letošní téma konference, na jejíž organizaci jsme se podíleli, nesla název "Historie jako součást produktů cestovního ruchu".


V Jihlavě se sešla odborná veřejnost nejen z České republiky a společně diskutovala nad aktuálními tématy v cestovním ruchu.
Množství zajímavých hostů, příkladů dobrých praxí a inspirativních jednání bylo doplněno exkurzí města Polná. Pro účastníky konference jsme připravili poznávací exkurzi kostela Nanebevzetí Panny Marie, Synagogy a Rabínského domu. Společné setkání jsme zakončili ochutnávkou regionálního produktu tradiční pro Polnou, mrkvánky.