Pojďte diskutovat o dopadech pandemie na cestovní ruch

computer-768608 1920Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava pořádá první odborné online diskusní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu o dopadech pandemie na cestovní ruch v regionech. Proběhne 3. března 2021 od 9:30.

Cílem online setkání je vytvořit platformu pro diskusi nad aktuálními problémy v cestovním ruchu. Diskutovat nad současným vývojem v oblasti cestovního ruchu, nastínit možnosti řešení, poukázat na rizika apod. Setkání vytváří podmínky pro sdílení názorů odborníků z praxe a akademické sféry.

Program

09:30–09:45 Přivítání a otevření diskuse

09:45–11:15 Diskuse s pozvanými odborníky

11:15–11:30 Závěry a ukončení diskuse

Zájemci se mohou hlásit přes online registrační formulář.

pdfPozvanka_diskuse.pdf