Pojďte s námi diskutovat o cestovním ruchu

startup-594090 1920Kraj Vysočina společně s organizací Vysočina Tourism zvou všechny zájemce ke kulatému stolu na téma cestovní ruch. První setkání je již tuto středu v Třebíči. Další města budou následovat.

Diskuse proběhnou postupně ve všech okresních městech Kraje Vysočina – v Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově. Představeny budou dotační tituly Kraje Vysočina z oblasti cestovního ruchu, současné aktivity a praktické výstupy spolupráce s partnery krajské organizace destinačního managementu Vysočina Tourism. Účastníci se budou moci vyjádřit k aktuálním tématům cestovního ruchu na Vysočině.

Záštitu nad konáním kulatých stolů převzala náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

navrh pozvanky9