Již sedmým rokem je Vysočina Tourism partnerem na mezinárodní konferenci cestovního ruchu

DSC 0325Ve dnech 27. – 28. února 2019 pořádá Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) již 14. ročník mezinárodní konference, zaměřující se na aktuální problémy cestovního ruchu, která se opět koná v prostorách VŠPJ a Vysočina Tourism je sedmým rokem jejím partnerem.

Cílem mezinárodní konference je poukázat na možné přínosy rozvoje cestovního ruchu pro venkovské oblasti. Konference umožní diskutovat nad pozitivy i negativy rozvoje cestovního ruchu na venkově, vlivu cestovního ruchu na místní obyvatele, samotné atraktivity, kvalitu života apod. Cestovní ruch je významným společensko-ekonomickým fenoménem 21. století. Rozvoj cestovního ruchu sebou nese nesporná pozitiva pro jednotlivé destinace, a to v oblasti ekonomické i sociální. Představuje příležitost pro místa s atraktivní primární nabídkou, kde nejsou předpoklady pro rozvoj jiného hospodářského odvětví. Snahou konference je sledovat a diskutovat vliv cestovního ruchu v takových oblastech a vyhodnotit jeho význam pro venkov. Zároveň dává konference prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi v cestovním ruchu. Konference vytváří podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. Přínosem konference bude prostor pro diskusi nad aktuálními poznatky v oblasti cestovního ruchu s akcentem na venkovský cestovní ruch.

Součástí konference je poté zajištěn doprovodný program, který se uskuteční v Hospodářském dvoře Bohuslavice, pod záštitou krajské organizace Vysočina Tourism. K dispozici bude možnost projížďky na koních, prohlídka palírny nebo možnost malování originální novoříšské keramiky.

Celá konference probíhá pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky Kláry Dostálové, hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a primátorky města Jihlavy Karolíny Koubové.