Vysočina Convention Bureau pomáhá budovat značku Vysočiny a podporuje růst konferenční turistiky

Hotel Atom_Třebíč_4Vysočina Tourism pomáhá propojovat nabídku konferenčních prostor a poptávku velkých i malých společností z celé České republiky.

Na podporu svých aktivit a s cílem zvýšit počet konaných eventů vznikl nový web, který pomáhá budovat značku v segmentu business for business a přináší organizátorům akcí přehlednou nabídku vhodných lokací. Kraj Vysočina je totiž vyhledávanou destinací pro pořádání konferencí, eventů a teambuildingových akcí.

V pořádání firemních akcí se Vysočina nachází na krásném pátém místě mezi kraji. Jak se tento fakt odráží na práci krajské destinační společnosti, vysvětluje ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová: „K tomuto segmentu přistupujeme zcela jinak. Nastavujeme marketingové a pre-sales nástroje fungující ve standardních B2B společnostech, tak aby efektivita vynaložených peněz byla co největší.“

Kancelář Vysočina Convention Bureau tak funguje jako součást příspěvkové organizace kraje již od roku 2014. A společně s kolegy z Czech Convention Bureau a dalšími krajskými kancelářemi si dává společný cíl, tedy přilákat konference z celého světa do České republiky a udržet všechny tyto aktivity doma v Česku.

Přestože Vysočina Convention Bureau úzce spolupracuje s dalšími kraji, s nimiž se vzájemně motivuje, je potřeba také tvořit brand samotné značky Vysočiny. Při definování pozice destinace v rámci českého trhu tak Kraj Vysočina hledal své unikátní prodejní a konkurenční výhody. V roce 2023 proto kancelář přepracovala své webové stránky, aby do maximální míry umožňovaly implementovat on-line i obchodní nástroje.

Od 1. ledna 2024 tak kancelář spustila nový web www.vysocina-konference.cz, jehož cílem je ukázat rozmanitost a šířku nabídky nejen co do počtu konferenčních míst, ale také představit incentivní nabídku v podobě nejrůznějších aktivit. Kromě toho poskytuje web možnost přímého propojení organizátorů akcí s poskytovateli služeb a v neposlední řadě představuje nabídku služeb kanceláře Vysočina Convention Bureau, které jsou bezplatně poskytovány partnerům na obou stranách businessu. „Nový webový portál již vznikl na základě nově vytvořeného jednotného vizuálního stylu destinace Vysočina. Ten byl vytvořen v únoru roku 2023 s cílem zvýšit vizuální identifikaci na různých komunikačních a marketingových platformách a posílit brand destinace Vysočina jako takové,“ dodává ředitelka Königová.

Významný potenciál vnímá kancelář také v oblasti pořádání svateb, jakožto specifických eventů, proto je i tomuto tématu věnována samostatná část nového webu.

Kromě online aktivit doplňují práci kanceláře Vysočina Convention Bureau i aktivity v rámci kontaktních kampaní, přímého oslovování potenciálních partnerů a prezentací pro touroperátory, podnikatele či agentury v Praze. Letos kancelář využila také MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě k prezentaci Vysočiny i pro aktivity cílené na potenciální zákazníky v konferenční turistice.

„Abychom představili Vysočinu jako místo ideální pro konání eventů a dostupné pro každou firmu z České republiky, připravili jsme prezentaci kanceláře Vysočina Convention Bureau významným partnerům a podnikatelům z České republiky,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje Vysočina Roman Fabeš. „Kraj Vysočina je zřizovatel příspěvkové organizace Vysočina Tourism, jejíž cílem je podpora podnikatelů v cestovním ruchu na území Kraje Vysočina. Podpora projektů s cílem zvýšit konkurenceschopnost Vysočiny je tak jednou z priorit vedení kraje,“ dodává Fabeš.