Profil návštěvníka destinace Vysočina

Žena ukazuje na mapuPříspěvková organizace Vysočina Tourism ve spolupráci s oblastními destinačními společnostmi Koruna Vysočiny, Třebíčsko – moravská Vysočina, Kraj pod Javořičí, Vysočina West a s agenturou CzechTourism shromáždila v roce 2022 informace a data o turistech Vysočiny. Změnil se typický návštěvník Vysočiny během posledních let? Odkud nejčastěji na Vysočinu přichází? A platí stále, že Vysočinu milují nejvíce její krajané?

Vysočina Tourism v roce 2022 prováděla dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit profil návštěvníka 2022. Celkem bylo posbíráno 936 dotazníků z celého území Kraje Vysočina. „Cílem výzkumu bylo zjistit údaje o návštěvnících destinace Vysočina v roce 2022. Získaná data budou dále sloužit pro přesnější cílení marketingových aktivit naší organizace,“ říká Oľga Königová, ředitelka příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

Při tvorbě dotazníku spolupracovala příspěvková organizace Vysočina Tourism s agenturou CzechTourism. Dotazník byl k dispozici v tištěné i elektronické verzi. Díky aktivnímu přístup kolegů z oblastních destinačních společností a podnikatelů v Kraji Vysočina jsou opět k dispozici informace o aktuálním turistovi. Jak tedy typický návštěvník Vysočiny vypadá?

Typickému návštěvníkovi Vysočiny je od 35 do 39 let. Má střední vzdělání s maturitou nebo vyšší. Je z České republiky, nejčastěji z Kraje Vysočina a z Jihomoravského kraje. Turista na Vysočinu cestuje především za poznáním a rekreací. Navštěvuje zde kulturní, přírodní a technické památky, provozuje pěší turistiku, cykloturistiku a zastaví se i za gastronomií. Na Vysočinu přijel s pravděpodobně partnerem či partnerkou.

Návštěvník se o Vysočině dozvěděl z internetu, anebo díky rodině a přátelům. Významná část návštěvníků se na Vysočinu také opakovaně vrací. Výlet si turista organizuje sám a převážně se dopravuje automobilem. Na Vysočině buď není ubytovaný, anebo bydlí v hotelu či motelu se třemi a více hvězdami. Za dobu svého pobytu plánuje utratit nejčastěji 1 000 Kč až 2 500 Kč.

Vysočinu návštěvníci oceňují za její bezpečnost a atraktivitu. Nejčastějšími problémy s pobytem má návštěvník s dopravou, infrastrukturou a stavem silnic nebo s orientačním a navigačním systémem. Problémy se objevily také ve stravovacích službách a s jazykovou vybaveností zaměstnanců ve službách. Naprostá většina návštěvníků by ovšem Vysočinu doporučila svým přátelům nebo kolegům.

V porovnání s profilem návštěvníka z roku 2019–2020 se turista v roce 2022 v zásadě nezměnil. Proměnilo se ovšem, s kým na Vysočinu cestuje. Na prvním místě je stále parter/partnerka, druhé místo ale přebírá rodina a až na třetím místě jsou přátelé, kteří v roce 2019–2020 skončili na druhém místě.

Nově na Vysočinu začalo jezdit více turistů z Jihomoravského kraje, je jich pouze o 8,3 % méně než návštěvníků z Kraje Vysočina, kteří stále drží první příčku. Významné jsou také návštěvy z Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

U typického návštěvníka Vysočiny v podstatě přetrvává věková skupina, dosažené vzdělání, způsob dopravy, ubytování, státní příslušnost, důvod návštěvy i aktivity během pobytu. Největším problémem dle dotazovaných stále zůstává dopravní infrastruktura Kraje Vysočina.