Vysočina dětem má Velkou cenu cestovního ruchu

Vysocina detem_herna_Pansky_dvurVysočina Tourism získal za projekt Vysočina dětem speciální cenu COT group, ABF a CzechTourism v kategorii Nejlepší jednotná kampaň Velké ceny cestovního ruchu. Vyhlášení proběhlo v pátek 18. března na veletrzích Holiday World a Region World v Praze.

„Kampaň Vysočina dětem zviditelnila víc než sedm desítek vysočinských turistických cílů pro rodiny s dětmi. Máme proto radost, že v tak prestižní soutěži a navíc v tak velké konkurenci uspěla. Vždyť podle pořadatelů byl letošní ročník co do počtu přihlášených projektů rekordní,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu. Porota složená z odborníků na cestovní ruch, marketingovou komunikaci, grafiku či ekologii posuzovala celkem 52 produktů od 35 přihlašovatelů.

Vysocina detemCílem celorepublikové kampaně Vysočina dětem byla propagace dětských turistických cílů a představení Vysočiny jako ideálního místa k návštěvě pro rodiny s dětmi. „Vysočina Tourism vytvořil seznam cílů rozdělených podle věku a zájmu dětí. K jejich návštěvě zvali malí turisté Jiřík a Mařenka, kteří se v celé kampani objevovali buď v podobě kreslených postaviček nebo Igráčků. A právě grafiku kampaně porota ohodnotila jako velmi dobrou,“ popsala Oľga Königová, ředitelka Vysočina Tourism. Kampaň běžela on-line i off-line formou, provázely ji soutěže i víkendové akce. Porotci vyzdvihli hravě zpracované webové stránky kampaně, atraktivnost cen v soutěži, jimiž byly třeba víkendové pobyty, a zajímavý merchandising – v rámci projektu vzniklo tematické pexeso, trička či pohledy. Porota kvitovala i logické zapojení turistických cílů a informačních center do kampaně.

Martina Strnadová
Vysočina Tourism