Vysočina Tourism od října vede Oľga Königová

nove vedeni_VT_Olga_KonigovaNovou ředitelkou krajské organizace destinačního managementu Vysočina Tourism je od 1. října 2021 Oľga Königová. Do funkce nastupuje přímo z oboru, až dosud vede destinační kancelář Koruna Vysočiny se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem.

Oľga Königová vstupuje do čela krajské destinační agentury v nestandardní době. Cestovní ruch a všechny obory s ním provázané v uplynulém roce prošly těžkou zkouškou způsobenou restrikcemi a omezením pohybu osob kvůli celosvětové koronavirové pandemii. „Náš hlavní cíl je tedy jasný – nastartovat cestovní ruch prostřednictvím výkonnostního marketingu. Zásadní je pro mě spolupráce s partnery přímo v území, zejména s podnikateli v cestovním ruchu. Na ni budeme klást velký důraz,“ říká nová ředitelka. Neméně důležitá je podle ní i spolupráce s oblastním a lokálním destinačním managementem. „Společné plánování marketingových aktivit, synergie a otevřená komunikace budou stěžejními pilíři naší práce v příštích měsících,“ doplňuje Königová.  

Dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu na Vysočině je hlavním úkolem, který stojí před krajskou příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Vysočina má návštěvníkům co nabídnout, a to nejen těm domácím, ale i zahraničním, ať již jde o jedinečnost kraje v počtu památek pod ochranou UNESCO a dalších pamětihodností, tak i v případě přírodního bohatství a čistého životního prostředí.

Oľga Königová vystřídala ve funkci Tomáše Čiháka, který byl ředitelem Vysočina Tourism od roku 2009. Má předchozí pracovní zkušenosti z oblasti cestovního ruchu i marketingu.

Martina Strnadová
Vysočina Tourism