Vysočina a CzechTourism hledají nové možnosti spolupráce v cestovním ruchu

DSC 0047Nové možnosti spolupráce při rozvoji cestovního ruchu byly předmětem pracovního setkání zástupců Kraje Vysočina, Vysočina Tourism a CzechTourism.

CzechTourism může Vysočině pomoci zvýšit zájem zahraničních turistů o region. Uvedl to ředitel organizace Vysočina Tourism Tomáš Čihák po setkání s Janem Hergetem, ředitelem CzechTourism, při jeho návštěvě Kraje Vysočina. „Je pozitivní, že se CzechTourism aktivně zajímá o to, co v regionech děláme a s čím by nám případně mohl být nápomocen,“ dodal Čihák.

Krom hledání dalších možností spolupráce například při lákání investorů do oblasti cestovního ruchu na Vysočině, účastníci schůzky řešili i otázky financování organizací destinačního managementu, sdružování finančních prostředků, cílení turistických balíčků na konkrétní zájmové skupiny a další témata.

Vysočina je čtvrtým krajem, který Jan Herget navštívil, aby představil nové vize agentury CzechTourism a zjistil potřeby jednotlivých krajů ČR.

Martina Strnadová, Vysočina Tourism