Setkání partnerů v cestovním ruchu otevřelo nové možnosti spolupráce

DSC 0022Partneři v cestovním ruchu na Vysočině se sešli v Jihlavě, aby zhodnotili uplynulou turistickou sezonu a seznámili se s novými možnostmi a plány pro tu nadcházející.

Setkání zástupců Kraje Vysočina s pracovníky informačních center a provozovateli turistických cílů na Vysočině uspořádala před Vánoci v Jihlavě krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism. Asi padesátka účastníků se seznámila s aktivitami organizace a jejími plány na rok 2020. Předali si podněty, nápady, probrali problémy i možnosti jejich řešení a získali tipy pro svoji činnost v oblasti cestovního ruchu.

Na programu setkání byla hodnocení produktů cestovního ruchu, jakými jsou letošní Vysočina filmová a Pivovarská stezka i představení akcí spojených se sklářstvím připravovaných na rok 2020 v rámci Vysočiny sklářské. Zájemci dostali informace o výstupech z kulatých stolů, o aplikaci Skryté příběhy, které je možné nabídnout návštěvníkům Vysočiny formou turistické hry, o značení kulturních a turistických cílů Vysočiny na dálnicích a silnicích i o dotačních titulech na podporu cestovního ruchu, jež vyhlašuje Kraj Vysočina. Součástí setkání byly workshopy týkající se regionálních produktů, grantových programů z Fondu Vysočiny, fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020 nebo projektů Otevřené zahrady a Čistá Vysočina a možností spolupráce při společných projektech.

Martina Strnadová, Vysočina Tourism

Autor: Martina Strnadová