Turisté žádají regionální produkty, zaznělo od kulatých stolů

DSC 0032Návštěvníci Vysočiny se velmi zajímají o regionální produkty – to je jeden z poznatků, který nejčastěji zazněl u říjnových kulatých stolů na téma cestovní ruch.

Kulaté stoly uspořádal Kraj Vysočina spolu s organizací Vysočina Tourism v pěti okresních městech kraje, v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Havlíčkově Brodě. Celkem se aktivně zapojilo 87 pracovníků informačních center, zástupců měst, příspěvkových organizací, provozovatelů turistických cílů i zástupců z řad veřejnosti. Z jejich strany zazněly mnohé podněty. Z těch nejčetnějších to byla již zmiňovaná velká poptávka turistů po regionálních produktech a dále se opakovaly nedostatečná komunikace partnerů v regionu, nedostatečná jazyková vybavenost pracovníků turistických cílů a kvůli kůrovcové kalamitě chybějící značení na některých turistických trasách. „Ne vše lze z pozice Kraje Vysočina ovlivnit nebo přímo řešit, ale snažíme se o problémech komunikovat. Buďme partneři, nikoli konkurence,“ uvedla Zuzana Vondráková z úseku cestovního ruchu krajského úřadu.

„Je velká škoda, že se diskuse u kulatých stolů nezúčastnilo i více našich partnerů z podnikatelského sektoru, třeba zástupců ubytovatelů, kteří se o návštěvníky Vysočiny starají přímo v terénu,“ podotkla Magda Svatoňová z Vysočina Tourism a dodala: „Naše organizace se snaží o konkrétní spolupráci se všemi zainteresovanými v cestovním ruchu. Naším cílem je pomáhat jednotlivé subjekty v daném místě propojovat, aby si mezi sebou mohly návštěvníky v podstatě předávat. To pak přinese užitek všem a turista díky tomu získá ucelený zážitek s kompletním servisem.“

„Každopádně zpětná vazba napříč celou Vysočinou je pro nás velice důležitá,“ hodnotí sérii setkání s partnery v regionu náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, pod jejíž záštitou se kulaté stoly konaly. „Zjišťujeme, že v každém jednotlivém městě a místě našeho kraje mají v oblasti cestovního ruchu jiné priority a potřeby, jiný přístup. Je to hodně o konkrétních lidech. V České republice nám chybí zákon o cestovním ruchu, který by jednoznačně určil zodpovědnost jednotlivých aktérů v území  a také jejich kompetence. Náš Kraj Vysočina má návštěvníkům opravdu co nabídnout. Chci poděkovat všem, kteří pomáhají tomu, aby se k nám lidé rádi vraceli,“ uzavírá Jana Fischerová.

Výstupy z kulatých stolů ze všech pěti okresních měst budou představeny na setkání partnerů působících v oblasti cestovního ruchu 12. prosince v Jihlavě. Mimoto zde Vysočina Tourism seznámí s plány na rok 2020, s novými produkty a nabídne možnosti spolupráce.

Martina Strnadová, Vysočina Tourism

Autor: Martina Strnadová