O dotace na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu lze žádat do února

DSC 0539Až do 5. února 2020 lze žádat o dotace na realizaci projektů rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, kde je pro tuto oblast připraveno až 90 milionů korun.

Zatím je možné požádat o podporu projektů, které jsou zaměřené na prodloužení turistické sezóny v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti regionů a rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější, přesto však atraktivní místa České republiky, také na zkvalitnění a rozvoj doprovodné infrastruktury, udržitelný cestovní ruch, zvýšení kvality služeb a rozšíření nabídky destinací. Následovat by měl další dotační podprogram na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu.

Podrobné informace o podpoře zmiňovaných projektů najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR v sekci národní dotace/cestovní ruch.

Martina Strnadová, Vysočina Tourism