Busta habsburského mocnáře znovu skončí v Brodě na trakaři

28. 10._1918_v_Nemeckem_BrodeStoleté výročí republiky se bude v Havlíčkově Brodě slavit netradičním způsobem. Pracovníci Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci se zástupci Vysočina Tourism se na základě dobových pramenů pokusí zrekonstruovat, jak probíhaly významné změny v období kolem 28. října 1918 v tehdejším Německém Brodě. Přijďte si na den přesně – v neděli 28. října připomenout jedinečnou atmosféru a doprovodit bustu císaře na cestě k řece Sázavě.

„Ve 14.00 zahájí slavnosti na Havlíčkově náměstí dobová hudba, vystoupí pěvecký sbor Jasoň, z balkónu Nové radnice se vyhlásí samostatnost republiky a následovat bude obecná veselice, vyvěšování praporů a strhávání symbolů habsburského mocnářství,“ přiblížila část programu Jana Caklová z Vysočina Tourism. Nakonec se na trakaři odveze busta starého mocnáře k řece Sázavě, která měla svou vodou symbolicky překrýt symbol nadvlády habsburského rodu. Oslavy budou pokračovat besedou s potomky slavných osobností Havlíčkova Brodu se vztahem k roku 1918 v sále Staré radnice a vyvrcholí lampiónovým průvodem, který podle archivních záznamů procházel městem na znamení oslavy samostatného státu a sbratření zdejšího obyvatelstva. 

Program

  • 14.00 Slavnostní zahájení
  • 14.00–14.15 Úvodní proslov
  • 14.15–14.45 Vystoupení pěveckého spolku Jasoň
  • 14.45 Vyhlášení samostatnosti republiky z balkónu Nové radnice
  • 14.45–15.15 Obecná veselice, vyvěšování praporů a strhávání symbolů habsburského mocnářství
  • 15.15–15.40 Odvoz busty císaře k řece Sázavě – průvod z Horní ulice – podle dobových záznamů
  • 15.40–16.00 Překvapení s bustou císaře u kostela sv. Kateřiny
  • 17.00–18.30 Beseda v sále Staré radnice: Adivadlo: Hovory s TGM, beseda s potomky slavných osobností Havlíčkova Brodu se vztahem k roku 1918
  • 19.00–19.40 Lampiónový průvod a slavnostní ukončení oslav za zpěvu hymny 

Oslavy 28. října v Havlíčkově Brodě pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s Vysočina Tourism za podpory projektu Památky žijí ATCZ31, který je součástí Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020. Další akce najdete na speciálním webu www.vysocina100let.cz.

pngPlakát

pdfBillboard