Setkání partnerů a podnikatelů v Polné - 24. 1. 2023

Setkání partnerů PolnáVysočina Tourism uspořádala 24. ledna 2023 Setkání s partnery Kraje Vysočina. Cílem setkání bylo představit marketingový plán aktivit organizace včetně akčních plánů na rok 2023. Nechyběly ani informace o dotačních titulech v Kraji Vysočina.

V prostorách Měšťanského pivovaru Polná se sešli partneři z řad zástupců Kraje Vysočina, oblastních destinačních společností, informačních turistických center a podnikatelů. Celkový počet účastníků 89.

Více informací a odkaz na prezentaci ze setkání naleznete zde.